Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

Trochu krikľavé, ale cool!

Napísal na 18. októbra 2013


TRNAVA. V stredu 16. októbra sa uskutočnilo slávnostné otvorenie priestorov coworkingového centra Pointt.  Jeho členovia tak majú konečne vlastný priestor, kde sa môžu pravidelne stretávať a hlavne, kedykoľvek pracovať na svojich projektoch.


Pre Pointt boli vyčlenené dve miestnosti za dverami číslo 104 v hlavnej budove UCM na Námestí J. Herdu, ktoré sa prispôsobili potrebám študentov. Ich otvorenie sa uskutočnilo v stredu 16. októbra za prítomnosti pedagógov i členov coworkingového centra z radu študentov. Úvodný príhovor predniesla dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Dana Petranová, ktorá s koordinátorom projektu Norbertom Vrabcom prestrihla pásku a spolu prvýkrát oficiálne vstúpili do nových priestorov. Vo vnútri si nakoniec všetci zúčastnení pripili na veľa dobrých a úspešných nápadov v novom prostredí.

foto_10

Coworkingové centrum Pointt bolo založené tento rok v marci pod záštitou dekanky FMK – Dany Petranovej a pod vedením Norberta Vrabca s účelom rozvíjania dobrých nápadov našich šikovných študentov. Prostredníctvom rôznych workshopov a prednášok s ľuďmi z praxe tak získavajú študenti cenné informácie, vďaka ktorým dokážu nájsť vhodný spôsob na realizáciu svojich biznisplánov. Lektori sú ľudia zo slovenskej start-up komunity a úspešní podnikatelia. V tejto súvislosti môžeme spomenúť napríklad prednášku so zakladateľom portálu profesia.sk Daliborom Jakušom či seminár s Jakubom Ptačinom, ktorý so svojím startupom Foretaster absolvoval sériu prezentácií a stretnutí v Silicon Valley. Pointt spolupracuje aj s centrom The Spot v Bratislave, kde sa v minulosti Pointtisti zúčastnili niekoľkých workshopov.

fotoDoteraz najväčším problémom centra boli priestory. Študenti sa stretávali nepravidelne a na rôznych miestach, no po niekoľkých mesiacoch majú už tiež svoju stabilnú centrálu „ Vlastné priestory nám umožnia zintenzívniť vzájomnú spoluprácu a ďalšie rozvíjanie našich projektov,“ prezradila nám koordinátorka Pointtu, doktorandka Dáša Mužíková. Oficiálneho otvorenia sa zúčastnili aj niektorí jeho členovia. Čo si myslia, že im prinesie členstvo v Pointte? „Očakávam, že dokážeme spraviť určité výstupy, ktoré budú osožné pre študentov, aby prišli do kontaktu s praktickou stránkou v oblasti marketingu a masmédií,“ hovorí Zuzana Danechová, druháčka doktorandského štúdia.

Ako sa stať členom Pointtu?
Stačí vyplniť elektronickú prihlášku a poslať ju hlavným koordinátorom Pointtu.  Na základe nej potom koordinátori vyberú vhodných kandidátov. Treba vyskúšať.

[nggallery id=47]
Text : Karin Fronková a Frederika Kuzminová, foto : KP