Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

O nás

RÁDIO AETTER, 107,2 FM

FORMÁT RÁDIA: URBAN CONTEMPORARY RADIO

Hudobný formát pre mladú a mestskú populáciu. Je založený na popovej hudbe, rape, rocku a aktuálnych hitoch z domácej a zahraničnej produkcie. V playliste nájdeme aj remixované verzie známych hitov. Ide najmä o produkciu za posledných 20 rokov.

CIEĽOVÁ SKUPINA: 18 – 35 rokov

Rádio Aetter vysiela zo štúdia na Skladovej v Trnave. Funguje na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave pod záštiou a odbornou garanciou Fakulty masmediálnej komunikácie. Vysielame už od roku 2011. Najprv ONLINE a od 17.11. 2020, na Deň študentov, aj na frekvencii 107,2 FM pre mesto Trnava a okolie. Od prednahratých vysielaní sme postupne prešli na živé vysielanie a od roku 2015 vysielame formou prúdového vysielania.

Mapa pokrytia signálom v meste Trnava

Celý náš tím je tvorený študentmi, ktorí prechádzajú dôkladnou prípravou. Obsah sa snažíme smerovať najmä na mladých ľudí v Trnave a okolí. 24 hodín denne, 7 dní v týždni prinášame dobrú hudbu a aktuálne informácie. V súčasnosti môžeš z nášho éteru počuť moderované vysielanie od pondelka do piatku a v nedeľu. To je doplnené Aetter servisom – spravodajským blokom, zameraným najmä na informácie z prostredia mesta, ale nechýbajú ani informácie z okolia Trnavy, športu a počasia. Počas celého týždňa prinášame informácie aj prostredníctvom rubrík, ktoré sú zamerané na filmové premiéry, novú hudbu, párty a kultúrne podujatia v Trnave a okolí či Tému týždňa.

Držiteľom licencie pre rozhlasové vysielanie je spol EJ, s.r.o. so sídlom Juraja Slottu 26, 917 01 Trnava.

IČO: 52 561 593
Reg.: OR OS Trnava, oddiel: Sro, Vložka číslo: 45119/T

TEL: +421 914 228 588
EMAIL: brnik@aetter.sk

EJ, s.r.o. a UCM v Trnave (FMK UCM) majú spolu podpísané memorandum o spolupráci, ktorého dodržiavanie je v záujme oboch strán. Dodržiavanie memoranda, ako aj fungovanie rádia Aetter je pravidelne monitorované akademickým senátom FMK UCM. Na základe dohody vyplývajúcej z podpísaného memoranda nevykonáva EJ, s.r.o. žiadnu inú hospodársku činnosť okrem tej, ktorá je spojená so zabezpečením rozhlasového vysielania.

Reklamný priestor predáva EJ, s.r.o. a akékoľvek zisky z predaja reklamy sú použité výlučne na chod rádia Aetter. Ročnú úzávierku a správu o hospodárení predkladá EJ, s.r.o. každý rok akademickému senátu FMK UCM v Trnave.

Vlastnícka štruktúra vysielateľa a konečný užívateľ výhod vysielateľa.

Rádio Aetter podlieha samoregulačnému mechanizmu a uvedeniu samoregulačného orgánu – Rada pre reklamu, ktorá tento mechanizmus presadzuje.

Na Rádio Aetter sa vzťahuje právomoc Slovenskej republiky a pôsobnosť regulátora podľa zákona č. 264/2022 Z.z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách).