Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

O nás

RÁDIO AETTER, 107,2 FM

FORMÁT RÁDIA: URBAN CONTEMPORARY RADIO

Hudobný formát pre mladú a mestskú populáciu. Je založený na popovej hudbe, rape, rocku a aktuálnych hitoch z domácej a zahraničnej produkcie. V playliste nájdeme aj remixované verzie známych hitov. Ide najmä o produkciu za posledných 20 rokov.

CIEĽOVÁ SKUPINA: 18 – 35 rokov

Rádio Aetter vysiela zo štúdia na Skladovej v Trnave. Funguje na Fakulte masmediálnej komunikácie patriacej po Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vysielame už od roku 2011. Najprv ONLINE a od 17.11. 2020, na Deň študentov, aj na frekvencii 107,2 FM pre mesto Trnava a okolie. Od prednahratých vysielaní sme postupne prešli na živé vysielanie a od roku 2015 vysielame formou prúdového vysielania.

Mapa pokrytia signálom v meste Trnava

Celý náš tím je tvorený študentmi, ktorí prechádzajú dôkladnou prípravou. Obsah sa snažíme smerovať najmä na mladých ľudí v Trnave a okolí. 24 hodín denne, 7 dní v týždni prinášame dobrú hudbu a aktuálne informácie. V súčasnosti môžeš z nášho éteru počuť moderované vysielanie od pondelka do piatku a v nedeľu. To je doplnené Aetter servisom – spravodajským blokom, zameraným najmä na informácie z prostredia mesta, ale nechýbajú ani informácie z okolia Trnavy, športu a počasia. Počas celého týždňa prinášame informácie aj prostredníctvom rubrík, ktoré sú zamerané na filmové premiéry, novú hudbu, párty a kultúrne podujatia v Trnave a okolí či Tému týždňa.

 

Držiteľom licencie pre rozhlasové vysielanie je spol EJ, s.r.o. so sídlom Juraja Slottu 26, 917 01 Trnava.

IČO: 52 561 593
Reg.: OR OS Trnava, oddiel: Sro, Vložka číslo: 45119/T

EJ, s.r.o. a FMK UCM v Trnave majú spolu podpísané memorandum o spolupráci, ktorého dodržiavanie je v záujme oboch strán. Dodržiavanie memoranda, ako aj fungovanie rádia Aetter je pravidelne monitorované akademickým senátom FMK UCM. Na základe dohody vyplývajúcej z podpísaného memoranda nevykonáva EJ, s.r.o. žiadnu inú hospodársku činnosť okrem tej, ktorá je spojená so zabezpečením rozhlasového vysielania.

Reklamný priestor predáva EJ, s.r.o. a akékoľvek zisky z predaja reklamy sú použité výlučne na chod rádia Aetter. Ročnú úzávierku a správu o hospodárení predkladá EJ, s.r.o. každý rok akademickému senátu FMK UCM v Trnave.