Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

Župa spúšťa druhý ročník participatívneho rozpočtu na stredných školách, novinkou je prvok dobrovoľníctva

Napísal na 29. novembra 2022

Trnava. Trnavský samosprávny kraj v školskom roku 2022/2023 otvára druhý ročník participatívneho rozpočtu na stredných školách. Cieľom programu s názvom Parti rozpočty na školách je zapojiť mladých ľudí do diania vo svojom okolí. Trnavská župa poskytne na realizáciu víťazných nápadov každej zo zapojených škôl 1.000 eur. Nový vzdelávací program pre pedagógov má za cieľ inšpirovať o dobrovoľnícky rozmer.

„Úspech štyroch ročníkov participatívneho rozpočtu na úrovni župy ukázal, že obyvatelia Trnavského kraja majú záujem podieľať sa na zlepšovaní života vo svojom okolí. Rozhodli sme sa preto rozšíriť tento nástroj na stredné školy, aby sme k občianskej angažovanosti podnietili nastupujúcu generáciu. Na základe skúseností z prvého ročníka sme program ešte vylepšili, a to aj v spolupráci s aktérmi zo štátnej správy a tretieho sektora. Našim spoločným cieľom je motivovať mladých ľudí k tvorivosti, tímovosti a tiež spoločenskej zodpovednosti. Dávame im možnosť si aktivitu vymyslieť, naplánovať, získať pre ňu podporu aj zrealizovať,” uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Víťazný projekt získa finančnú odmenu

Školský participatívny rozpočet umožňuje študentom spolupodieľať sa na komunitnom živote, ponúka im tiež príležitosť rozhodovať sa a prijímať zodpovednosť. V každej škole môžu študenti navrhnúť projekty, za ktoré sa bude dať hlasovať. Víťazné projekty získajú finančnú podporu župy vo výške 1.000 eur. Do prvého ročníka projektu sa zapojilo 20 škôl, v novom ročníku záujem prejavilo predbežne 29 škôl.

Na príprave a realizácii programu župa spolupracuje s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Platformou dobrovoľníckych centier a dobrovoľníckych organizácií, ktorej členom je aj nové Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja. Šesťdesiatka zástupcov župných stredných škôl sa úvodného stretnutia zúčastnila v piatok 25. novembra 2022 v priestoroch župného úradu kde jej bol koncept participatívneho rozpočtovania predstavený.

Pedagógovia majú súčasne možnosť absolvovať nový akreditovaný vzdelávací Service Learning program na podporu dobrovoľníctva v Trnavskom kraji, ktorý zabezpečuje KIRA, Krajská inovačná rozvojová agentúra. Táto aktivita sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.

Zdroj: Tlačová správa

Kombinujú teóriu s praxou

„Jedným z vhodných spôsobov ako vychovávať mladých ľudí k dobrovoľníctvu a aktívnemu občianstvu je service learning. Ide o vyučovaciu stratégiu, ktorá kombinuje teoretické vzdelávanie a praktickú verejnoprospešnú činnosť respektíve zmysluplnú službu v komunite. Jej benefitom je aj rozvoj komunikačných zručností, spolupráce, zodpovednosti, riešenia problémov či kritického myslenia,” uviedla koordinátorka projektu Lucia Vadovičová. Ako dodala, „rozhodli sme sa prepojiť service learning s participatívnym rozpočtovaním, pretože zapojenie dobrovoľníkov do aktivít študentov môže obohatiť a naplno rozvinúť potenciál podporených projektov. Našou ambíciou je podnietiť posun od investičných ku komunitným aktivitám.”

Župa v prvom ročníku participatívneho rozpočtu na stredných školách rozdelila celkovo 20-tisíc eur, vďaka čomu sa zrealizovalo 32 projektov. Na Strednej zdravotníckej škole v Trnave vybudovali záhradu liečivých rastlín. Na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch vymaľovali priestory posilňovne, zakúpili cvičebné pomôcky a vymenili umývadlá. Vďaka študentskému projektu na Strednej odbornej škole technickej v Dunajskej Strede namontovali vnútorné žalúzie, čím sa zlepšila klíma v triedach.

Zdroj: Tlačová správa


Možnosti čitateľa

Zanechajte komentár