Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

ZUMBA Maratón

Napísal na 12. marca 2014

Určite ste o tejto udalosti už počuli, prípadne ste čítali nejaký plagát vyvesený na chodbách UCM. Projekt kabinetu telovýchovy a športu sa 8. apríla 2014 zapojí do tzv. Zumba maratónu. Celé podujatie korešponduje so záujmom študentov o daný šport. Predpokladaný počet účastníkov Zumba maratónu bol okolo 30 – 40 cvičiacich na každom stretnutí.

 

Myšlienka zorganizovania tohto podujatia sa zrodila v útrobách Kabinetu telovýchovy a športu. Celý program bude vedený zumba inštruktorkou z Fakulty masmediálnej komunikácie, pričom akcia bude braná ako súťaž. Súťažiaci budú rozdelení do dvoch skupín podľa pohlavia, kde v obidvoch tímoch vyhlásia prvé tri miesta. Avšak, dovoľte mi vyviesť vás z omylu, charakter hry je určený pre študentov a zamestnancov univerzity, nie je to brané ako pretek pre profesionálov. Každé miesto bude bohato ocenené vďaka podpore našich komerčných partnerov.

Udalosť bude prebiehať v telocvični v Jame bez vopred určenej kapacity. Veď ako sa vraví, dobrých ľudí sa všade veľa zmestí. Dĺžka programu je predpokladaná na tri hodiny, plus mínus nejakých pár minút. Pôjde o tri 50-minútové bloky delené krátkymi prestávkami. V závere sa vyhodnotia tí najlepší podľa odborného názoru cvičiteľky.

Vstupné na danú súťaž je neobvyklé. Za vašu účasť nechceme peniaze, ale plyšáky, ktoré, ako dobrý skutok, odovzdáme deťom z Detského domova v Trnave. Celý program bude medializovaný – predstaví sa hlavná inštruktorka a budú vyspovedaní niektorí súťažiaci.

Cieľ tejto akcie je podpora študentov a ľudí k rozvoju pohybu, fyzických aktivít a zdravého životného štýlu. Preto dúfame, že účasť bude hojná a každý si stadiaľ odnesie príjemný zážitok a spomienku na neobyčajný deň prežitý v zdravej kondícii vášho tela.

 Text: Frederika 


Pokračovať v čítaní