Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

Prvé foto HD štúdia

Napísal na 24. marca 2012

TRNAVA, SKLADOVÁ. Toľko očakávané HD štúdio konečne otvorí svoje dvere študentom. V stredu 28. marca sa slávnostne uskutoční otvárací ceremoniál. Medzi pozvanými hosťami sú napríklad predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš či arcibiskup Róbert Bezák. Z mediálnej oblasti nás navštívia profesori Zasepa, Tušer a mnoho iných. Rádio Aetter pre vás získalo zaujímavé fotografie pred a po rekonštrukcii.

Štúdio je plne digitálne a bude slúžiť študentom FMK. Stavebné a rekonštrukčné práce začali v máji roku 2011. Podľa rektora univerzity sv. Cyrila a Metoda Jozefa Matúša: „HD televízne štúdio je základom technologického reťazca pre vyučovanie a prípravu študentov na prácu v masmédiách. Študenti budú mať možnosť stretnúť sa a pracovať s technológiou profesionálnych zariadení, s ktorými sa budú stretávať v praxi. Poznatky získané v teoretickej príprave si budú môcť potvrdiť praktickou prípravou v TV štúdiu, čím budú po ukončení štúdia odborne pripravení na prácu v masmediálnej oblasti.

Celkové náklady na rekonštrukciu a výstavbu štúdia predstavujú 1.298.000,10 Eur. Investícia  zahŕňa aj vybudovanie jazykových učební a modernizáciu Kina OKO.

Získali sme pre vás aj informácie o programe otvorenia HD štúdia ktoré je naplánované na túto stredu. Presne na obed začne tlačová konferencia pre novinárov.  Následne, o 13:00, sa prestrihne páska už v samotnom štúdiu. Zaspieva aj univerzitný zbor, po čom bude nasledovať predstavenie techniky.

Prístup do štúdia budú mať po otvorení tí študenti, ktorí prejavia záujem a kreatívne nápady. Výučba všetkých predmetov bude i naďalej prebiehať tak ako doteraz – mimo HD štúdia. No jeho techniku a možnosti i tak budú môcť využiť šikovní a usilovní študenti pri svojej práci.
[nggallery id=7]

Text: Andrej Brník; Foto: FMK

Multimediálne laboratórium – HD štúdio na FMK UCM v Trnave bolo vybudované v rámci projektu „Rozvoj informačno-komunikačných technológií na UCM v Trnave“ ITMS 26250120007 aspolufinancovaného zo štrukturálnych fondov Európske únie prostredníctvom Agentúry ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v Operačnom programe Výskum a vývoj 5.1/01.

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku“

„Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES“


Pokračovať v čítaní