Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

História rádia Aetter

Napísal na 19. marca 2013

Rádio Aetter ako historicky prvé rádio Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda bolo ešte v roku 2011 len odvážnym projektom hŕstky študentov, ktorí sa však rozhodli zúročiť svoje odhodlanie, zanietenie a znalosti, a svojej Alma mater tak sami dopomôcť k ďalšiemu vlastnému médiu. Nápad získať praktické skúsenosti v novej oblasti komunikácie a to priamo na akademickej pôde sa stretol s pozitívnou odozvou nielen od samotných študentov, ale taktiež od vedenia fakulty.  Po niekoľkých mesiacoch príprav sa tak do skupiny už existujúcich médií mohlo 28. februára 2011 hrdo začleniť aj nové rádio.

radioplagat

Podstatou existencie rádia Aetter ako jediného fakultného rádia na Slovensku je to, že je určené predovšetkým študentom, ktorí chcú okrem piesní a zábavy vedieť viac taktiež o dianí na univerzite a chcú získať informácie z oblasti kultúry, filmu, ale aj spomínanej hudby, ktoré sú pre nich atraktívne. Hneď od prvého vysielacieho dňa sa preto všetci zainteresovaní snažili zabezpečiť plnohodnotné vysielanie, v ktorom by bolo obsiahnuté všetko od spravodajstva cez náučné relácie týkajúce sa predovšetkým marketingu a médií až po vysielacie bloky určené zábave a rozhovorom. V počiatkoch rozvoja rádia bola jeho vysielacia štruktúra tvorená 16 reláciami pravidelne sa striedajúcimi počas dvoch vysielacích dní v časovom intervale od 18:00 do 23:00. Postupne sa však s nadobudnutými skúsenosťami a získanou spätnou väzbou od poslucháčov pristúpilo k zmenám týkajúcich sa nielen úpravy spomínanej vysielacej štruktúry a obsahu jednotlivých relácií, ale takisto aj k zmene hudobného zamerania. Pôvodne hrávané hlavne alternatívne, nekomerčné piesne boli obohatené aj o iné štýly a hudobná zložka rádia Aetter dostala tiež „nový šat“. Správnosť týchto krokov potvrdila aj zvyšujúca sa počúvanosť a taktiež spokojnosť zo strany „zamestnancov“ rádia. Táto skupinka zložená z moderátorov, redaktorov a technikov sa počas 2 rokov nepretržitého pôsobenia rádia formovala a dopĺňala o ďalších nadšencov s chuťou skúsiť a robiť niečo nové. Ich samotný počet hovorí sám za seba. Aetter tím tvorený vyše 45 naozaj šikovnými ľuďmi, ktorí sa podieľajú na obohacovaní nie len študentského života v Trnave a okolí, svojim poslucháčom prináša to najlepšie z najlepšieho prostredníctvom či už nových vysielaných relácií alebo “stálic“, ktoré sú s Aetterom od jeho vzniku. V momentálne 14 rôznorodo zameraných reláciách a rubrikách má každý možnosť nájsť si počas už troch vysielacích dní to svoje a aj preto je prvé študentské rádio FMK najpočúvanejším trnavským rádiom.

Vďaka študentom, ktorí boli za ostatné obdobie neúnavní a ich snaha neutíchajúca, sa za veľkej podpory zo strany Fakulty masmediálnej komunikácie stal pár rokov starý projekt skutočnosťou, každým dňom napreduje a jeho cesta nie je ani z ďaleka na konci.


Pokračovať v čítaní