Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/3/4/34db1509-ab11-40d3-bf5d-a7b864638c6c/aetter.sk/web/wp-config.php on line 75

Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/3/4/34db1509-ab11-40d3-bf5d-a7b864638c6c/aetter.sk/web/wp-config.php on line 76
Zástupcovia trnavských univerzít a primátor podpísali dnes memorandum o spolupráci » Rádio AETTER
Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

Zástupcovia trnavských univerzít a primátor podpísali dnes memorandum o spolupráci

Napísal na 18. novembra 2015

trnava-e1404722939571 kopieTRNAVA. Študenti trnavských vysokých škôl budú mať možnosť aktívnejšie sa zapájať do života mesta Trnava. Dnes na radnici svojimi podpismi založili rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) Jozef Matúš, rektor Trnavskej univerzity (TU) v Trnave Marek Šmid, dekan Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave (MTF STU) Jozef Peterka a primátor Trnavy Peter Bročka poradný orgán primátora – Univerzitnú radu mesta Trnavy.

Včera, 17. novembra sme oslavovali medzinárodný deň študentov. Deň po tomto veľkom sviatku mladých, študenti opäť prejavili svoje odhodlanie niečo zmeniť. Po prvý raz v histórii mesta Trnava, budú mať aj študenti vysokých škôl možnosť aktívnejšie sa zapájať do života mesta. Svoje sídlo tu majú tri verejné vysoké školy. Na dennom štúdiu tu študuje viac ako 16-tis. študentov. Je to veľká masa, ktorá občas potrebuje vyjadriť svoje problémy a potreby aj vo vzťahu k mestu Trnava. Za týmto účelom dnes vznikla Univerzitná rada mesta Trnava, ktorá bude poradným orgánom primátora. Týmto krokom Trnava udala nový vzor aj pre iné mestá, v ktorých študujú študenti vysokých škôl.

memorandum 18.11.2015- Jakub Kovalik-021

„Dnešný deň považujem za mimoriadne významný. Memorandum vnímame ako signál pre vzájomnú spoluprácu v prospech oboch strán a v konečnom dôsledku v prospech obyvateľov Trnavy aj širšieho regiónu,“ povedal na úvod rektor UCM J. Matúš. Na jeho slová nadviazal rektor TU M. Šmid: „Podpísanie tohto memoranda je prirodzeným vyústením doterajšej spolupráce medzi univerzitnými subjektmi a mestom.“ Význam udalosti podčiarkol aj dekan MTF STU. „Je veľmi pozitívne, že vznikol neutrálny orgán, ktorý bude spájajúcou reťazou medzi univerzitami a mestom. Chcem zaželať, aby bola Univerzitná rada mesta Trnavy úspešná a riešila naozaj tie problémy, ktoré študentov trápia,“ priblížil J. Peterka.

[poll id=“34″]

Univerzitná rada bude zložená z 12 členov, deviati z nich budú delegátmi troch trnavských univerzít (dvaja študenti a jeden pedagóg) a traja delegáti Mestského úradu v Trnave. Na čele Univerzitnej rady budú predseda, dvaja podpredsedovia a tajomník. Za predsedu môže byť volený iba delegovaný študent vysokej školy. Tajomníkom bude pracovník MsÚ v Trnave, ktorý bude zabezpečovať organizačné, technické a administratívne práce spojené s fungovaním Univerzitnej rady.
Najskôr čelní predstavitelia vysokých škôl a primátor mesta Trnava podpísali slávnostné memorandum o vzájomnej spolupráci. Následne Peter Bročka svojím podpisom zriadil UNIVERZITNÚ RADU MESTA TRNAVA ako svoj poradný orgán.

memorandum 18.11.2015- Jakub Kovalik-005 memorandum 18.11.2015- Jakub Kovalik-006 memorandum 18.11.2015- Jakub Kovalik-007 memorandum 18.11.2015- Jakub Kovalik-009

O tom ako vznikla Univerzitná rada mesta trnava a o jej fungovaní hovorí aj terajší predseda Študentskej rady UCM Matej Martovič

martovic-matejAetter.sk: Kto a kedy prišiel s myšlienkou aby niečo také vzniklo?
Myšlienka vzniku nejakého študentského parlamentu sa kreovala prirodzenou cestou. Ako študenti jednotlivých univerzít, teda UCM, TRUNI a MTF STU sme spolupracovali na voľnej báze už dávnejšie a spolupráca sa nám veľmi osvedčila. Preto sme sa rozhodli do spolupráce prizvať aj mesto Trnava, ktoré bolo myšlienke Univerzitnej rady veľmi otvorené a po rokovaniach s ním a sme sa rozhodli založiť tento orgán.

Aetter.sk: Čo podnietilo založenie Univerzitnej rady?
Za taký prvý impulz považujem spoločnú beániu trnavských univerzít v roku 2013, kedy sa nám spolupráca veľmi zapáčila a považovali sme za potrebné rozvíjať ju. Aj takýmto spôsobom sme chceli odbúrať nejakú bariéru medzi študentmi UCM, TRUNI a MTF STU, aby dokázali bez rozdielu farby univerzity spolupracovať ale aj baviť sa či športovať.

Aetter.sk: Aké sú vízie do budúcna? Aké otázky,problémy chce táto rada v najbližšej dobe riešiť?
V prvom rade si musíme zvoliť vedenie univerzitnej rady, ktoré sa bude voliť 25. novembra. To je prvá vízia, ktorá je však krátkodobá. Naším cieľom je do určitej miery prepojiť ten občiansky život so životom univerzitným. Myslíme si, že je potrebné, aby občania v meste cítili prítomnosť univerzít v dobrom svetle. Samozrejme ďalšia vízia záleží od spoločnej dohody všetkých študentov a aj zamestnaneckej časti rady, pretože mali by sme zastupovať študentov všetkých univerzít, nie len svojej. Verím, že spoločný prienik nájdeme, pretože komunikácia a priateľské vzťahy sú na vysokej úrovni.

Aetter.sk: Aká komplikovaná bola cesta k realizácii celého nápadu?
Ja by som povedal, že v tomto prípade cesta nebola vôbec komplikovaná a preto patrí veľká vďaka mestu Trnava a jeho vedeniu. Samozrejme, že aj univerzity boli myšlienke otvorené a približne v horizonte pol roka vrátane letných prázdnin sme zrealizovali  celú myšlienku až po dnešné podpísanie memoranda o spolupráci.

[wolf_jplayer_playlist id=“2″]

Foto: Jakub Kovalík

Rozhovor: Štefánia Kuchárová


Pokračovať v čítaní

Další článok

Červený kapitánWarning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/3/4/34db1509-ab11-40d3-bf5d-a7b864638c6c/aetter.sk/web/wp-content/themes/onair2/phpincludes/part-next-post.php on line 28
Náhľad

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/3/4/34db1509-ab11-40d3-bf5d-a7b864638c6c/aetter.sk/web/wp-content/themes/onair2/phpincludes/part-prev-post.php on line 28
Náhľad