Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

Workshopy Rádiorallye 2014

Napísal na 20. marca 2014

aktualityprogramfotovideoaudio

PIATOK 11. APRÍLA
Erika Slaná Martin Chynoranský390052_4516735009547_2030996938_n 

Obsahová a tematická príprava na vysielanie (produkcia)

 • príprava tém na vysielanie
 • komunikácia s poslucháčmi
 • príprava príspevkov do vysielania (nahrávanie rozhovoru s poslucháčom)
 • súťaž ako súčasť študentského vysielania
 • kooperácia medzi moderátormi

Záujemcovia nech si prinesú:

 • pero a papier

Kapacita: neobmedzená

Martin Cifrík29766_1419954651763_275518_n

Ako spolu súvisia zdravie, konanie dobra a práca v rádiu?

Ako tvrdí známy český psychosomatický lekár Jan Hnízdil, najzdravšia práca je tá, ktorá prináša prospech čo najväčšiemu počtu ľudí. Rádio a vôbec médiá môžeme vnímať buď ako priestor pre vlastné ego, alebo ako priestor pre konanie ľuďom prospešných vecí. Ako konať dobro prostredníctvom médií? Ako sa ale zároveň vyvarovať spasiteľskému syndrómu? O
prepojenosti týchto aspektov s našim vlastným fyzickým zdravím. Prednáška bude mať formu diskusie. Bude to viac diskusia s otvoreným koncom než prednáška a prednášajúci bude mať pripravených množstvo otázok pre publikum, takže odporúčame účasť najmä tým, ktorí majú chuť aktívne diskutovať.

Záujemcovia nech si prinesú:

 • Otvorenú myseľ

Kapacita: neobmedzená

Daniel Gašpierik296726_2318238198083_6164011_n

Budovanie poslucháčskej základne – publika („Audience development“)

 • Čo je „budovanie publika“?
 • Vytvorenie stratégie budovania publika: prvé kroky, sebahodnotenie a prieskum, realizácia zmien,
 • Paretov princíp;

Workshop:
Je určený pre šéfov IRŠiek alebo ich zástupcov spolu s členmi IRŠ zodpovednými za tvorbu programu, či členmi zaoberajúcimi sa marketingom a PR IRŠ-ka. Aktivity na workshope budú zamerané na nasledujúce témy:

 • tvorba programovej politiky a plánu (misia, vízia, hodnoty, procesy)
 • marketingová stratégia
 • dlhodobý plán aktivít minimálne na 3 roky

Kapacita: min 2 a max 3 ľudia z každého IRŠ

SOBOTA 12. APRÍLA
Ľuboš Kasala1557494_10201896885718240_430010877_a

 Hovorené slovo vo vysielaní (spravodajstvo, publicistika, dramaturgia vysielania)

 • základné žurnalistické žánre vo vysielaní – správa, rozhovor, reportáž, montáž, anketa. Rozhovory naživo vs. predtočené rozhovory.
 • príprava redaktora/moderátora na vysielanie, príprava na rozhovor, na reportáž, vyhľadávanie informácií a spracovanie podkladov
 • dramaturgia spravodajskej, publicistickej, resp. akejkoľvek tematickej relácie; čo vysielať naživo a čo vysielať zo záznamu; kontakt s poslucháčom.
 • strih nahrávky, práca s rekordérom

Záujemcovia nech si prinesú:

 • svoj notebook (najlepšie so strihacím programom);
 • svoj rekordér, ktorý používajú na nahrávanie príspevkov do vysielania;
 • (nesúťažné) nahrávky vlastného (živého) vysielania, na ktorých si môžeme demonštrovať pozitívne resp. negatívne príklady.

Kapacita: neobmedzená

Jakub Gabriel1503459_10201951948857809_2091427314_n

Technická realizácia vysielania

 • chyby vo vysielaní
 • ukážka mixovania
 • úrovne jednotlivých súčastí vysielania – hudba, slovo, podmaz
 • prechod zo slova do hudby a naopak

Kapacita: neobmedzená

Andrea Bugošováandrea

Spisovný jazyk a výslovnosť

 • používanie spisovného jazyka v hovorenej reči
 • najčastejšie jazykové chyby u moderátorov
 • ukážka správneho vyslovovania, spodobovanie a pod.

Záujemcovia si prinesú

 • pero a papier, môžu aj notebooky
 • môžu si priniesť svoje nahraté resp. odvysielané (aj nesúťažné) materiály, je možné o nich diskutovať

Kapacita: 20 ľudí (2 ľudia za rádio)


Pokračovať v čítaní

Další článok

Foto Rádiorallye 2014


Náhľad
Predošlý článok

Program Rádiorallye 2014


Náhľad