Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/3/4/34db1509-ab11-40d3-bf5d-a7b864638c6c/aetter.sk/web/wp-config.php on line 75

Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/3/4/34db1509-ab11-40d3-bf5d-a7b864638c6c/aetter.sk/web/wp-config.php on line 76
UCM bude vzdelávať stredoškolských učiteľov » Rádio AETTER
Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

UCM bude vzdelávať stredoškolských učiteľov

Napísal na 18. novembra 2022

TRNAVA. Katedra politických vied na Fakulte sociálnych vied vďaka novému projektu otvorí Európske centrum občianskej exelentnosti (ECCE). Posilní vzdelanie v oblasti európskej demokracie.

Podľa docentky Tatiany Tökölyovej, hlavnej riešiteľky projektu a riaditeľky centra, čelí Európska únia náročným udalostiam, ktoré odhaľujú vnútorné problémy spoločnosti. „Ekonomická a migračná kríza, Brexit a vojna na Ukrajine prinášajú do EÚ krízu hodnôt, demokracie a liberalizmu. Rastúci populizmus, často spojený so šírením dezinformácií a propagandy, nacionalistické tendencie a euroskeptické postoje sa v našej spoločnosti posilňujú, čo dokazujú viaceré prieskumy, napríklad Eurobarometer,” uvádza docentka Tökölyová.

Olympiáda o Európskej únii pre stredoškolákov. Zdroj: Tlačová správa

Spomenuté faktory označuje za dôvod, prečo má podpora stredoškolských učiteľov pri rozvíjaní ich odbornosti a kompetencií v oblasti EÚ a demokratického občianstva v súčasnosti veľký zmysel. Získané poznatky o európskej demokracii totiž budú odovzdávať pri vyučovaní svojim študentom, čím pozitívne prispejú nielen k formovaniu ich samých, ale aj celej spoločnosti.

Stretnú sa s učiteľmi

Stredoškoláci študujú na školách rôzneho zamerania bez rozšíreného učiva dejepisu či občianskej výchovy. „Len zlomok z nich bude pokračovať v štúdiu politických či európskych vied. Preto je stredná škola poslednou možnosťou, ako mladých ľudí systémovo vzdelávať v oblasti občianskych kompetencií,” vysvetľuje Tökölyová zameranie projektu.

Odborníci z ECCE budú učiteľov vzdelávať viacerými spôsobmi. Patria medzi nich najmä prednášky, workshopy a „okrúhle stoly” pri komunikácii so stredoškolskými pedagógmi. Vypracujú tiež komplexné príučky, ktoré pri vyučovaní pomôžu aj po skončení projektu.

Témami prednášok a workshopov budú aktuálne problémy spojené s krízou demokracie v EÚ, a to:

 1. Mäkká a tvrdá sila v globálnej politike a našich životoch. Hybridná vojna – záležitosť Ukrajiny?
 2. Populizmus ako moderný nástroj politikov. Dezinformácie
 3. Čo sa stalo s EÚ po Lisabone? Kríza za krízou v EÚ?
 4. Migračná politika EÚ a čo je pre nás migrácia?
 5. Keď volíme, prečo volíme? Ako sa nestratiť v politickej komunikácii
 6. Euroskepticizmus a europopulizmus. Aký je ďalší východ?
 7. Občianska účasť. Nestačí len hlasovať
 8. Demokracia a teória v praxi. Vy hlasujete, ja hlasujem a hlasujeme.
 9. Európska kolektívna pamäť so zreteľom na strednú Európu: dedičstvo totalitných a autoritárskych režimov. Kto som, kto sme?
 10. 10.Dilemy pluralitnej demokracie. Právny štát v Európskej únii (Poľsko, Maďarsko)
 11. Európska politika pre mládež (práca s mládežou) Môj priateľ extrémista?
 12. Politická kultúra v Európe. Naše slovenské mýty
 13. Nacionalizmus a krajná pravica. Symboly extrémizmu.
Olympiáda o Európskej únii pre stredoškolákov. Zdroj: Tlačová správa

Jediný na Slovensku

Projekt podaný v rámci výzvy ERASMUS+ ECCE European Center of Citizenship Excellence navyše na Slovensku získala iba Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Okrem prednášok, workshopov či príručiek pre stredoškolských pedagógov obsahuje aj ďalšie aktivity, na ktorých sa budú priamo podieľať učitelia spolu s medzinárodným tímom ECCE. Prvou z nich bola Olympiáda o Európskej únii pre stredoškolákov, ktorá sa uskutočnila 11. novembra 2022.

Olympiáda o Európskej únii pre stredoškolákov. Zdroj: Tlačová správa

Aktivity navyše presahujú rámec stredných škôl. Stanú sa tak impulzom na ešte aktívnejšiu spoluprácu akademického prostredia so stredoškolským a verejným, čím pracovisko naplní aj svoje spoločenské poslanie.

Vznikne nová webová stránka Európskeho centra pre občiansku excelentnosť, ktorá bude publikovať aktuálne informácie o aktivitách projektu a výstupy dokonca sprístupní širokej verejnosti. Poskytne tiež onlinovú komunikačnú platformu na konzultácie o odborných alebo metodických záležitostiach. Vzdelávať sa tu bude môcť každý, kto chce rozvíjať svoje občianske kompetencie.

Mnohé aktivity preto budú pokračovať aj po samotnej realizácii projektu. „Väčšina činností sa navyše uskutoční v spolupráci s aktérmi zaoberajúcimi sa problematikou Európskej únie a demokratického občianstva, ako Juventa, Európsky dialóg, Učiaca sa Trnava, SR či Post Bellum,“ podčiarkuje spoločenský dosah výnimočného projektu docentka Tökölyová.

Zdroj: Tlačová správa

Označené ako

Možnosti čitateľa

Zanechajte komentár