Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

Simulované Študentské voľby prezidenta 2024

Napísal na 26. marca 2024

SLOVENSKO. Študentstvo z celého Slovenska počas tohto volebného obdobia prejavili záujem byť súčasťou verejného života a vyjadriť svoj názor na aktuálne dianie. Rozhodli sa zapojiť do prvého kola Simulovaných študentských volieb prezidenta 2024.

„Mladí ľudia sú plní neistoty a rozporov. Pozitívna spätná väzba, ktorú vnímam na Študentské voľby, je dôkazom toho, že sme to ešte nevzdali a sme ochotní za naše slobody a postoje bojovať. Neexistuje lepší spôsob ako vyjadriť svoj názor, než ho vložiť do volebnej urny,” vysvetlila členka organizačného tímu Sarah Trangelová.

Mladý človek v tomto polarizovanom a napätom období ešte väčšmi cíti potrebu byť vypočutý. Mať istotu, že jeho názor vnímajú a môže niečo zmeniť. Študentské voľby aj tento rok ponúkli možnosť simulácie skutočných volieb na školách po celom Slovensku. Praktická skúsenosť, ktorá je výsledkom Študentských volieb, prináša nielen prvovoličom možnosť vyskúšať si, ako fungujú voľby. Zároveň im to pomôže ujasniť si svoje vlastné preferencie, a teda vytvoriť si názor podložený kritickým myslením.

1. kolo Simulovaných študentských volieb

Prvé kolo Simulovaných študentských volieb prezidenta 2024 bolo 18. – 20. marca 2024 v 61 okresoch a všetkých krajoch. Išlo o simuláciu skutočných volieb prezidenta pre stredoškolákov od 15 rokov. Úlohu volebnej komisie bolo zabezpečiť celodenného fungovania volebnej miestnosti a spočítať hlasy na konci. Spolupracovalo na tom 720 dobrovoľníkov z celého Slovenska. Do volieb sa zapojilo viac ako 62 tisíc študentov a študentiek.

Výsledky volieb

V roku 2024 sa do prvého kola Simulovaných študentských volieb prezidenta zapojilo:

  • 62 397 študentov;
  • 93 gymnázií, 81 odborné školy, 4 športové školy a 2 umelecké školy;
  • 61 okresov, 8 krajov;
  • hlasovalo 24 335 študentov a študentiek;
  • k dátumu uzávierky sme spracovali: 156 zápisníc a 23 694 hlasov;
  • celková účasť: 56 %.
Simulovaných študentských volieb
Výsledky prvého kola. Zdroj: TS.

Podľa Hany Baťovej, členky organizačného tíme, bola účasť nižšia, než očakávali. „Do istej miery to reflektuje aj strach z apolitickosti školy. Podľa zákona však škola môže byť politická, musí však byť
nestranícka. Naša aktivita simuluje reálne demokratické procesy, a teda poskytuje všetkým kandidátom aj voličom a voličkám rovnakú príležitosť. Ďalším dôvodom môže byť aj zvyšujúci sa nezáujem či frustrácia zo strany študentov a študentiek. Počas prípravy na Študentské prezidentské voľby sme zhotovili dva dotazníky, v ktorých nám vyšlo, že mladí sa cítia vypočutí na 1,6 na škále od 1 do 5. Je možné, že výsledky reflektujú aj toto. Na preskúmanie nižšej účasti však budeme potrebovať kvalitatívne dáta.”

Čo sú Študentské voľby?

Študentské voľby od roku 2016 prinášajú inovatívny spôsob edukácie mladých ľudí a prezentujú ich názory, témy a problémy širokej verejnosti. Organizačná zložka iniciatívy pozostáva zo študentov a študentiek z celého Slovenska. Študentské voľby sú nadstranícke, teda nepropagujú žiadnu z politických strán a politických subjektov.

Zdroj: TS