Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

FMK cestovala do bruselu na poslednú konferenciu Mediadelcom. My sme išli s nimi

Napísal na 16. februára 2024

BRUSEL. Vo štvrtok 15. februára 2024 sa v Bruseli konalo záverečnému stretnutie a prezentácia výsledkov projektu Mediadelcom. Jeho súčasťou boli aj výskumníci z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

Akademici z európskych výskumných centier prezentovali svoje výsledky výskumu v Bruseli pred odborným grémiom plnom svetových vedeckých kapacít, zástupcov z EÚ komisie a akademickej sféry. Slovensko zastupovala Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.  Projekt sa zaoberal deliberatívnou komunikáciou, deliberatívnym novinárstvom a mediálnymi systémami v Európe. Deliberatívna komunikácia sprostredkúva verejnosti informácie, hodnoty a rôzne uhly pohľadu, aby prebehla v spoločnosti efektívna verejná diskusia.

Na základe domácich a medzinárodných správ, výskumov a analýz, odborníci z projektu MEDIADELCOM identifikovali niekoľko rizikových oblastí a formulovali odporúčania pre politikov, akademikov a ďalších aktérov. Išlo o trojročný výskum 17 akademických tímov zo 14 európskych krajín prevažne strednej a východnej Európy.

„Vedeckí pracovníci identifikovali problémové oblasti, ale aj príležitosti európskych mediálnych systémov. Výsledkom je súhrn odporúčaní na zlepšene mediálneho prostredia určený pre vlády jednotlivých krajín. Odporúčania sú jedným z výstupov projektu MEDIADELCOM, ktorý sa zameral na dôkladnú analýzu mediálneho prostredia za ostatných 20 rokov a jeho vplyv na demokratické procesy, občiansku informovanosť a formovanie občianskej spoločnosti,“ vysvetlila dekanka FMK Ľudmila Čábyová.

Mediadelcom
Pedagógovia spolu so študentmi na konferencii MEDIADELCOM v Bruseli. Zdroj: Andrej Brník

Ako je na tom Slovensko?

Pre Slovensko sú dôležité zistenia, že sa aktuálne stretávame s viacerými výzvami v oblasti dôvery v médiá, čo nás umiestnilo na úroveň štátov ako Grécko či Maďarsko. To vyvoláva určité obavy o nezávislosť a objektivitu spravodajstva ovplyvňovaného politickými a podnikateľskými záujmami.

V mediálnej gramotnosti patrí Slovensko do skupiny spolu s Chorvátskom a Talianskom, pričom len Bulharsko a Rumunsko mali horšie výsledky. Od roku 2009 na Slovensku klesá úroveň čitateľskej aj matematickej gramotnosti, čo potvrdili aj výsledky testov PISA. To úzko súvisí aj s mediálnou gramotnosť,“ doplnil Slavomír Gálik, vedúci slovenského tímu. Naopak, v roku 2023 dosiahlo Slovensko lepšie hodnotenie v oblasti slobody tlače, kedy predstihlo dokonca Nemecko, keď sa umiestnilo na 17. mieste zo 180 hodnotených krajín.

O projekte

Projekt MEDIADELCOM bol trojročný výskumný projekt financovaný z programu Horizont 2020, teda programu EÚ na financovanie výskumu a inovácií. Tímy na ňom začali pracovať v roku 2021. Okrem Slovenska, na projekte spolupracovali tímy z Estónska, Rakúska, Bulharska, Chorvátska, Česka, Nemecka, Grécka, Maďarska, Talianska, Lotyšska, Poľska, Rumunska a Švédska. Počas trojročného výskumu vzniklo v rámci projektu množstvo výstupov, ako napríklad knihy, podcasty, rôzne štúdie a odborné články. Všetky tieto výstupy môžete nájsť TU.

Kniha: Monitorovanie Mediascapes. Predpoklad múdreho riadenia médií v EÚ. Zdroj: FB/@MEDIAdelcom

Viac o konferencii si môžete vypočuť v reportáži: