Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

ROZHOVOR: Ľudia sa musia naučiť myslieť, nútenými vedomosťami zaniká ich vnútorná motivácia

Napísal na 3. mája 2016

Je zvláštne cítiť, že z úst politika dokáže vyjsť kus ľudskosti. Má blízko k mladým ľuďom, lebo sám o sebe tvrdí, že sa ešte mladým cíti. Svoje ambície začal tiež v Trnave, je spoluzakladateľom strany SaS a čo najrýchlejšie chce nahradiť ministra školstva. Kombinácia inteligentného slova a dynamického názoru v rozhovore s Martinom Poliačikom (35).  

Školstvo je prioritou

martin poliačik

Podľa M. Poliačika je kvalitné vzdelávanie základom úspechu. Netají sa názorom, že svoje ministerské ciele chce čo najskôr dosiahnuť a zasadnúť na stoličku nového ministra školstva.

Na Slovensku je množstvo študentov, no možno ich rozdeliť na takých, ktorí vzdelanie chcú a potrebujú, a potom takí, ktorí si ,,prídu“ iba pre titul. Má zmysel (budúcich) študentov motivovať z hľadiska vzdelania?

,,Tak, ale to by mal v prvom rade robiť trh! Nemali by existovať pozície, ktoré úplne umelo vyžadujú vysokoškolské vzdelanie, čo v našej verejnej správe existujú. Mnoho vecí, ktoré môžu robiť maturanti, robia vysokoškoláci – potom vzniká spomínaný problém – umelý dopyt po vzdelávaní.“

Trnavská univerzita a Univerzita sv. Cyrila a Metoda by sa mali koncom roka 2016 zlúčiť do jednej veľkej univerzity. I napriek tomu, že sú to dve univerzity s veľkým menom, nesmeruje krok Ministerstva školstva SR práve k podpore jednej, no zato silnejšej univerzity? 

,,Ja keď som v Trnave študoval, veľmi som podporoval zlúčenie univerzít. Som presvedčený o tom, že jedna veľká, silnejšia univerzita, ktoré má väčšie meno, by dokázala viac využívať lepšie kapacity – či už ubytovacie alebo ľudské inak, ako to robia dve, ktoré majú mnoho vecí spoločných. Toto rozhodnutie je v prvom rade na univerzitných samosprávach. Ja osobne to podporujem.“

,,Silnejšia, väčšia univerzita dokáže využiť ľudské kapacity lepšie. Podporujem zlúčenie UCM a TrUNI.“ 

Zaujíma ma váš postoj k otázke rodovej rovnosti. Stredoškolská študentská únia Slovenska sa rozhodla podporiť a zviditeľňovať tieto problémy. Je podľa vás správne šíriť túto otázku ďalej?

,,Feminizmus je do konca dotiahnutý humanizmus, tzn. ak sa budeme k sebe všetci správať ako k ľudským bytostiam a nebude si nikto o nikom myslieť že je viac, tak budeme vytvárať aj lepší priestor pre ženy v rámci ich špecifickej situácie (viac práce pre ne, prepájať rodinný život s prácou…tlačiť na spoločnosť, na zamestnávateľov, aby rovnaká práca bola odmeňovaná rovnako). Rodová rovnosť nie je o tom, že sme rovnakí, ale že sme si rovní… Slovensko má ešte strašne veľa čo dobiehať, aj v boji proti domácemu násiliu a pokojne nech je páchané aj na mužoch, obete, násilné činy, aj v rámci pracovného zaradenia žien, vnímanie žien v spoločnosti… Kedy naposledy dal niekto kompliment redaktorovi za to, že dobre vyzerá? Ale pri ženách je to úplne normálne. Aj nastavovanie štandardov v pracovnej komunikácii, to všetko sú veci, kde potrebujeme sa začať správať trošku ohľaduplnejšie k ženám. Ja som bol inak menovaný ambasádorom žien na Slovensku, takže o to viac mi je táto téma blízka.“

Za prístup palec hore. Prečo sa na školách nezavedú napríklad na etickej výchove učebné osnovy, ktoré budú deťom už v ranom veku vysvetľovať a vychovávať ich k tomu, ako sa k tejto problematike stavať?

,,Ono by to malo byť v systéme celostného prístupu v školstve, nielen na konkrétnom predmete. Otázku rodovej rovnosti musia učitelia preukázať na svojom prístupe k deťom. Z nich to má priam vyžarovať – podľa toho, ako sa budú správať učitelia, všetko tak budú deti vnímať na celý život… A rovnako to platí aj pri problematike rodovej rovnosti.“ 

,,Najskôr sa začnime k sebe správať ako ľudské bytosti a netvárme sa, že sme niečo viac, ako ostatní.“ 

Martin Poliacikfoto

Slovensko je pripravené na zmeny

Otázka, ktorá zaujíma väčšinu mladých ľudí…čo marihuana? Už ste sa vzdali vášho návrhu…? 

,,(Smiech) Návrhu fajčiť ju alebo dekriminalizovať…? 🙂 Jednoznačne som od návrhu neupustil. Je nezmyselné a škodlivé, aby ľudia boli kriminalizovaní za to, že užívajú marihuanu. To je jednoducho nezmysel. Je to druh drogy, ktorý je vo všetkých merateľných oblastiach menej nebezpečný než alkohol.“

Je slovenská populácia pripravená na prispôsobenie zmien niečomu, čo bolo kedysi tabuizované? 

,,Ja si myslím, že Slovensko je veľmi pripravené na zmeny, keď sa pozrieme na našu históriu, vďaka tomu sme prežili, že sme jedna z najprispôsobivých krajín v Európe. Existujú trendy, ktoré v momente, keď sa prehupnú cez určitú masu hlasov, tak to spoločnosť zoberie.“

Čo je za tým, že veľa (aj slovenskej) mládeže tak veľmi stagnuje na názoroch… Dá sa nejak toto myslenie šíriť, meniť, podporiť, alebo to chce roky a čas na zmenu?

,,Čo potrebujeme urobiť – naučiť ľudí myslieť. Prestať ich nútiť učiť sa vedomosti, a začať kriticky vnímať svet, riešiť problémy… Keď si začnú triediť informácie, naučia sa rozlíšiť bludy a manipuláciu od vedeckých štúdií, a tiež to, ako sa svet okolo nich má. V súčasnosti sa zadupáva vnútorná motivácia detí už v šiestich rokoch – taký je, súčasný školský systém…keď toto všetko spravím, potom sa budú deti kriticky vyvíjať, myslieť, a tieto témy budú dôsledkom ich vývinu natoľko, že ich začnú vnímať inak.“


Pokračovať v čítaní