Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

O vojakovi, ktorý napokon uveril

Napísal na 20. marca 2016

Filmovú lahôdku alebo neskutočne silný a emotívny príbeh o utrpení a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista v podaní Jamesa Caviezela vo veľkolepej snímke Umučenie Krista pod režisérskym drobnohľadom Mela Gibsona asi netreba bližšie predstavovať. Teraz nasleduje film, ktorý sa zameria na rímskeho vojaka bez viery. joseph-fiennes-shakespeare-in-love-stars-as-clavius-in-the-2016-film-risen

Priamo vo Vatikáne sa konala výnimočná projekcia, ktorej sa zúčastnil aj Svätý Otec. Spolu s ním sa spomínanej projekcie zúčastnili aj hlavní predstavitelia filmu V mene Krista (Risen). Pred niekoľkými dňami prijal Svätý Otec u seba aj hlavného predstaviteľa tejto snímky, britského herca Josepha Fiennesa spolu s jeho manželkou a dvoma dcérami, ďalej argentínsku herečku a zároveň predstaviteľku Márie Magdalény Mariu Bottovú, a tiež samotných producentov tejto snímky.

Symbolom Veľkej noci je pre kresťanov pripomínanie si obrovského utrpenia a bolesti Ježiša Krista. Ten bol ukrižovaný a potupený. Zomrel za naše hriechy, aby vykúpil tento svet a spasil ľudstvo. Ale na tretí deň vstal z mŕtvych, aby sa naplnilo proroctvo o ňom. Zobrazuje a vyjadruje nesmiernu obetu za hriechy ľudí a svoju ukrutnú bolesť a smrť prijíma s pokorou. Takto nejako by sa dalo opísať veľkonočné obdobie, ktoré pre všetkých veriacich znamená uvedomovanie si toho, čo bolo pred mnohými rokmi vykonané z lásky k nám. Existuje nesmierne množstvo filmových alebo lepšie povedané biblických príbehov či filmov s touto myšlienkou, ktoré približovali život a utrpenie Božieho Syna. Asi najsilnejšou a rozhodne najlepšie spracovanou filmovou snímkou bez akéhokoľvek prikrášľovania je dielo Mela Gibsona Umučenie Krista. Očakávaný film V mene Krista bude ale iný. a-scene-from-the-2016-film-risen

Táto filmová snímka sa bude odlišovať od tých predchádzajúcich uhlom pohľadu. Príbeh tu rozpráva neveriaci rímsky vojak. Do tejto role tvorcovia filmu obsadili Josepha Fiennesa, ktorý sa preslávil predovšetkým vo filmovom titule, ktorý získal aj Oscara a nesie názov Zamilovaný Shakespeare. V epickom biblickom príbehu stvárni Fiennes vojenského tribúna Clavia. Ten stratil vieru a rímsky senát mu dal za úlohu zistiť, kam zmizlo telo ukrižovaného Ježiša Nazaretského. Touto cestou má zastaviť šírenie rečí o príchode Mesiáša a zabrániť tiež povstaniu ľudu v Jeruzaleme. Vedie vyšetrovanie a snaží sa vypátrať, či je naozaj pravda, čo tvrdili jeho učeníci, že Ježiš vstane z mŕtvych.

img5   Na začiatku svojej cesty Clavius neverí a Ježiša pokladá iba za obyčajného rebela a buriča. Postupne však nachádza sebapoznanie, ktoré mu otvára oči a Clavius sám zisťuje, kto bol v skutočnosti ukrižovaný Ježiš, čo bolo Jeho poslaním, a tiež to, čo hlásal so svojimi učeníkmi. Pochopil aj to, prečo sa Rímska ríša cítila byť ohrozená a že pre toto rímske impérium znamenal nebezpečenstvo. Pri tomto pátraní Clavius spoznáva pravdu a na jeho konci ho čaká nový život. Film je určený nielen pre tých, ktorí veria, ale aj pre neveriacich. Tvorcovia tejto snímky dúfajú v rozpútanie diskusie o viere.

Veľkonočná premiéra nesúca v sebe dávne posolstvo, ktoré ľudia v sebe živia už niekoľko storočí, a ktoré je a stále bude pre mnohých ešte veľmi dlho aktuálne. To prináša filmový príbeh V mene Krista. V kinách ho uvidíme priamo na Zelený štvrtok 24. marca.

zdroje: filmpro.sk a kinema.sk


Pokračovať v čítaní

Další článok

Kávička za básničku


Náhľad
Predošlý článok

servis 2013