Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

Nový projekt AZU pre rok 2014

Napísal na 21. januára 2014

Národný rozvojový projekt AZU – Aktivita zvyšuje úspech pokračuje aj v roku 2013. Jeho cieľom je priniesť študentom možnosť zapojiť sa do zaujímavých on-line aktivít, workshopov, možnosť stretnúť sa so spoločnosťami a ich lídrami, ktorí chcú zdieľať vedomosti, postrehy a osobné hodnoty. Toto všetko prostredníctvom univerzitného koordinátora, ktorý je akýmsi medzičlánkom v komunikácii medzi študentmi a zamestnávateľmi.

Hlavnou myšlienkou projektu AZU pre rok 2014 je vytvorenie pracovných skúseností pre študentov, ktoré budú znásobené uplatnením výsledkov v podnikateľskej praxi.

images

Vznik projektu bol reakciou na súčasný stav, v ktorom sa nachádzajú študenti a zamestnávatelia. Študenti majú dostatok vedomostí, no napriek tomu ich pracovný trh nezamestná. Ide jednoducho o to, nakoľko pripravujú univerzity, vysoké školy alebo rôzne typy škôl mladých ľudí  na pracovné miesta. Je potrebné, aby si študenti svoje schopnosti a vlastnosti zlepšovali. Sami musia preukázať schopnosti, s ktorými dokážu vytvárať pracovné príležitosti, tým vedia priniesť inováciu do spoločnosti a konkretizovať svoj cieľ s výsledným efektom. Mladí ľudia majú vedomosti na zavádzanie nových a lepších procesov. V skratke vedia byť prospešní a užitoční. Tieto dve schopnosti sú základné kamene novej vízie projektu na rok 2014.

Projekt AZU poukazuje nato, že účinná cesta k úspechu v globálnej ekonomike je:

  • aktuálnosť tém dizertačných prác
  • dostatočný priestor na vedeckú prácu
  • stabilizácia a podpora mladých vedcov
  • podpora sebarealizácie osobnosti študenta
  • intenzita spolupráce s firmami
  • pomoc a podpora modelu spin-off firiem
  • pomoc a podpora modelu start up firmy
  • pomoc a podpora modelu podnikateľského inkubátora

 

 

 

 

Text: Gabriela Hodálová