Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

Megatrendy a médiá

Napísal na 19. marca 2013

video-sekciaaudio-sekcia
livestream

09:40 – Dlho očakávaná konferencia Megatrendy a média 2013 s podtitulom „Kultivácia médií – možnosti a bariéry“ sa pred malou chvíľou začala usadením všetkých vážených hostí v hlavnej sále na Smolenickom zámku. Dlhé týždne príprav vyvrcholili. Celú konferenciu začala príhovorom dekanka FMK PhDr. Dana Petranová, PhD. „Vypočujeme si 114 príspevkov, máme tu účastníkov z Poľska, z Talianska a z iných krajín. Vylosujeme hosťa, ktorý bude môcť využiť rôzne výhody, napríklad odpustenie  registračného poplatku, ubytovanie na Smolenickom zámku zdarma, stravovanie na Smolenickom zámku. Prvým laureátom ceny „Granátové jablko Mariána Matyáša“ je Bc. Jakub Ptačin.

[powerpress url=“https://www.aetter.sk/wp-content/uploads/2013/03/granatove_jablko.mp3″]

19:42 – Ďalším oceneným cenou Granátového jablka Mariána Matyáša  je Mgr. Natália Fónod Babincová, ktorá mala krátky príhovor. Úspešná absolventka UCM FMK v Trnave momentálne pôsobí ako úspešná redaktorka v TA3.

9:47 – Novú knižnú MUUZU 2013, v krátkosti predstavil doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc. MUUZA 2013  je štvrtou ročenkou fotografických a textových prác študentov, absolventov a pedagógov FMK. Minulý rok MUUZA 2012 získala tretie miesto v medzinárodnej súťaži o Medzinárodnú fotografickú publikáciu v strednej a východnej Európe v kategórii Knihy súčasných fotografií. Viac informácií o novej MUUZE 2013 nám prezradila Mgr. Katarína Acélová.

[powerpress url=“https://www.aetter.sk/wp-content/uploads/2013/03/katka_muza.mp3″]

Muzua obálka 2013

9:50 – Rektor Univerzity sv. Cyrila a Metod v Trnave Dr.h.c.doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. v hlavnej časti programu prezentuje veľmi ťažkú a zaujímavú tému, ktorou je „Ekonomika médií a mediálny systém„. Médiá sa v posledných 20 rokoch prudko globalizovali, nie len pokiaľ ide o prenikanie nadnárodných mediálnych organizácií na stále väčšom množstve pôvodne čisto národných trhov, ale aj pokiaľ ide o nastoľovanie agendy. Mediálny systém sa, či už prostredníctvom vlastníctva alebo spoliehania sa na inzerciu, čoraz tesnejšie viaže na ekonomický systém.

10:11 – Ďalší prednášajúci je profesor z Rumunska –  Stefan Stngciugelu, Associate Professor, Ph.D, ktorý pôsobí na National University of Political Studies and Public Administration.

laluhova10:51 – O Konferencii Megatrendy a médiá 2013 nám viac prezradila jedna z organizátoriek, Mgr. Juliána Laluhová, PhD.

[powerpress url=“https://www.aetter.sk/wp-content/uploads/2013/03/laluhova_o_konferencii.mp3″]

11:14 – Po krátkej prestávke nasledujú jednotlivé sekcie konferencie v rôznych miestnostiach: Sekcia 1 – Vrtieť psom: Metafora v médiách, Sekcia 2 – Sex, lži a video: Aktuálne otázky mediálnej kultúry, Sekcia 3 – Dotyk zla : Mediálna výchova a výchova médií, Sekcia 4 – Zväčšenina: Médiá ako komodita, Sekcia 5 – Panelák: Médiá a umenieMy sa práve nachádzame v sekcii 2 Sex, lži a video: aktuálne otázky mediálnej kultúry v Hlavnej sále.

23

11:30 – Svoje poznatky, skúsenosti a históriu nám približuje Mgr. Jaroslav Janků vo svojej prednáške „Pravda v médiách nevíťazí„. Tvrdí, že „dnešní mladí ľudia, ktorí sa rozhodnú pracovať v médiách, ak sa tam vôbec dostanú to nemajú vôbec jednoduché. Musia plniť príkazy svojho vedenia, ktoré je často ovplyvnené politikou a vládnucou politickou stranou„.

11:36 – „Mozog v nádrži„,  tak znie názov prezentácie, v ktorej sa zameriava Dr. Pavol Dinka  svojej eseji. Je spoločnosť naozaj taká chorá alebo sú to médiá, ktoré sú choré?  „Zrkadlom spoločnosti sú aj médiá, takže by sa dalo povedať, že aj médiá sú naozaj choré. Biznis je biznis. Lacnejšie je produkovať násilné programy, ktoré majú vysokú sledovanosť„… Riaditelia televízií majú na to jednoduchú odpoveď: „Ak sa Vám nepáči náš program vypnite si televízor„. Deti sú najrýchlejšia a najjednoduchšia obeť. v 21. storočí. V popredí je obraz a nie slová, a tak deti strácajú svoje komunikačné schopnosti.

11:50 – Z fakulty masmédií z Paneurópskej vysokej školy v Bratislave prijala pozvanie na konferenciu aj PhDr. Zora Hudíková, PhD. Pripravila si pre hostí krátke videá a bližšie približuje svoju tému – „Mediálny prezentátor – pozitívna inšpirácia alebo hrozba„. Mediálni prezentátori nás ovplyvňujú, či už to chceme alebo nie.

412:00 –Po každej prednáške nasleduje krátka diskusia v pléne, kedy sa diváci pýtajú hlavného prednášajúceho otázky na danú tému.

12:20 – Vznik a historický vývoj  Slovenskej republiky, Ústavu našej krajiny nám približuje Dr.h.c.prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc. Približuje nám transformáciu médií – duálny systém – verejné a súkromné média. Veľmi dôležtým krokom a zákonom v poslednej dobe je zákon o spojení Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie – Zákon o RTVS.

o 13:30 sa môžete tešiť aj na týchto hostí: Júlia Kováčová – šéfredaktorka Nového času, Miloš Mistrík – predseda RVR, FMK UCM, Karel Hvížďala – novinár, dramatik a spisovateľ, Peter Vavro – šéfredaktor HN, Václav Mika – generálny riaditeľ RTVS.

Vyjadrenia laureátov Granátového jablka Mariána Matyáša  2013 Mgr. Natália Fónod Babincová a Bc. Jakub Ptačin.

ptacin [powerpress url=“ttp://www.aetter.sk/wp-content/uploads/2013/03/jakub_granat_jablko_rozhovor.mp3″]
natalia_babincova_ta3 [powerpress url=“https://www.aetter.sk/wp-content/uploads/2013/03/natalia_granat_jablko_rozhovor.mp3″]

13:32 -Už o chvíľku vypukne Panelová diskusia so zaujímavými tvárami z oblasti médií.

613:37 – Ako prvý sa nám predstaví Karel Hvížďala: …“nároky na médiá sú na jednej strane prehnané a na druhej strane si médiá nevieme zaradiť do kontextu, aby sme nemali zbytočné nároky na médiá. Médiá dnes diktujú estetiku a to je  dôležité“.

13:50 – Gemikanerálny riaditeľ RTVS Václav Mika: „tradičný divák už vo veľkej miere odišiel, pretože televízia má veľkú medzeru v obsahu. Vo verejnoprávnej inštitúcii musí byť obsah iný, pretože je uvedený v zákone o RTVS. Moja obľúbená téma je reklama, primárne mení obsah a štruktúru celej televízie.“

13:55 – Šéfredaktorka Nového času skonštatovala: „Nebudem sa tváriť, že moje noviny nie sú bulvár. My sme bulvár a ľudia chcú tento druh žánru na trhu mať„.

13:58 – „Pridaná hodnota je veľmi dôležitá. Hneď ako vyjde informácia musí sa okamžite objaviť v médiách. Z minúty na minútu starne„, hovorí šéfredaktor Hospodárskych novín.

Mistrik14:05 –  Na adresu verejnoprávnych a súkromných médií sa vyjadril aj predseda RVR Miloš Mistrík: …“elektronické médiá nevznikli na to, aby kultivovali ľudí… Verejnoprávne inštitúcie majú prinášať hlavne programy, ktoré majú vysokú úroveň kultivácie. To pôvodné sa z médií stratilo – informácie. Teraz tu máme strašne veľa prifarbených informácií a stráca sa ich podstata.“

Viac informácií o celej panelovej diskusie a celý priebeh diskusie.

14:32 – „Vytvára sa vlastný svet a ľudia nemajú inú možnosť, len takú, aby si prepli na zahraničnú televíziu alebo pozerali aj podpriemerné programy“ , reagoval Mistrík. RTVS má oveľa menej finančných prostriedkov ako majú okolité verejnoprávne médiá v iných štátoch.

15:10 – Práve prebieha krátka diskusia v pléne a otázky smerujú hlavne na generálneho riaditeľa RTVS Václava Miku a šéfredaktorky Nového času.

kon15:50 – Začala sa  ďalšia časť sekcie 2 – sex, lži a video, ktorú otvoril doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD., ktorý sa zaoberá témou o mediálnom multiaskingu ako percepčnej (anti)stratégii. Rozoberal hlavne vnímanie  mladých ľudí, ktorí  napríklad popri sledovaní televízie zároveň využívajú aj sociálne siete.

16:10 – Veľmi zaujímavú prednášku nám predstavil  PhDr. Martin Kasarda, Dr. – Pop-pornografizácia: Výpredaj zlacnenej erotiky v populárnej literatúre.  Rozoberal a vysvetľoval jednotlivé pojmy ako sexualita, erotika, pornografia. V Dánsku v roku 1969 sa ako v prvej krajine na svete prestala pornografia považovať za trestný čin a úplne sa zlegalizovala. Sex prestal byť tabu, ale jeho virtualita výrazne potlačila realitu.

516:30 – Hlavne pre dámy tu máme zaujímavú tému PhDr. Zuzany Slušnej, PhD. a to je „Slasť ako právo (žien): detabuizácia rozkoše v žánroch popkultúry„. V súčasnej popkultúre nejde len o kopírovanie, ale ide aj o kreatívne interpretovanie.

 17:02 – Dlhý názov ďalšej prednášky je „Reprezentácia kultúrnych identít a odlišností vo franchisingových zábavných televíznych programoch na Slovensku„. Mgr. Jana Pazderová vysvetlila, že ide o odkupovanie zahraničných formátov, ktoré boli úspešné a dostali sa aj na Slovensko. Nejde o formát, ktorý je zlý, ale o spracovanie.

17:16 –  Psychologickú oblasť médií načrtla vo svojej prezentácii s názvom „Virtuálna identita v kontexte sociálnych sietí“ PhDr. Jana Porubcová . Definuje 4 stavy identity: náhradná (uzavretá), difúzna (rozptýlená), nezáväzná a  dosiahnutá identita.

17:40 – „Gamifikácia – hrať sa vždy a všade„, túto tému nám priblížil doktorand na  FMK Mgr. Martin Stropko. „Hráme sa všetci – mladí aj starí, na veku vôbec nezáleží. Hra sa rovná zábave. Ľudia v hre vidia niekoľko faktorov: motiváciu, možnosť súperenia, ale aj pocit majstrovstva„, dodáva.

17:52 – Poslednou rozoberanou témou prvý deň konferencie Megatrendy a médiá 2013  je „Vplyv pornografie na technologický vývoj médií„. Mgr. Michal Kabát tvrdí, že „najskôr sa porno propagovalo a ponúkalo prostredníctvom fotografie, kinematografie a neskôr formou videa. Najrozšírenejšou formou propagácie a pozeranie porna v súčasnosti  je internet„.

Na zajtrajšej konferencii privítame ďalších zaujímavých hostí. Samozrejme tu budeme opäť a  prinesieme Vám audio a video sekcie na stránke www.aetter.sk.

 [nggallery id=42]

Prvý deň konferencie Megatrendy a média 2013 ukončil spevácky zbor UCM Voices a svoj talent predviedli aj doktoranti a profesori, ktorí odhalili svoje spevácke schopnosti.


Druhý deň

Dnes, 27.3.2013,  začína druhý deň konferencie, na ktorej  odznejú zaujímavé prednášky. Okrem iných napríklad PhDr. Zlata Zelenská, PhD., ktorá nám prezradí viac o internetovej komunikácii a jej možnostiach a nebezpečenstvách, poľský prednášajúci Dr. Jakub Nowak bude hovoriť o online populárnej kultúre a z českej Fakulty sociálnych vied z Univerzity Karlovej príde Mgr. Zuzana Karaščáková, ktorá nás oboznámi s témou – „Sme médiá? Presun od vysielacieho modelu k sieťovému„.

9:00 – PhDr. Dagmar Zelenská s témou „Estetické aspekty komunikačnej teórie Romana Jakobsa„, otvorila druhý deň konferencie. Estetika je veľmi dôležitá, ale vo veľkej miere by mala ostať v poézii, teda v básňach.

9:30 – Internet nie je len dobrý sluha, ale aj zlý pán. O možnostiach a nebezpečenstvách internetu nás oboznámila PhDr. Zlata Zelenská, PhD. „Ochranou každého z nás by malo nechodiť na také stránky, ktoré nás môžu šikanovať, neprezrádzať svoje súkromné informácie cudzím ľuďom. Pozitívny vplyv má aj hra na PC. Mnoho ľudí považuje za pozitívne aj sociálne siete, pretože sa necítia byť osamelí a  môžu komunikovať s ostatnými ľudmi a vymieňať si informácie, pocity, zážitky„, vysvetľuje Zelenská.

smolenice10:40 – Ako vyzerali minuloročné konferencie? Na jeseň roku 2012 sa uskutočnila konferencia Nové trendy v marketingu. Čo všetko sa tam udialo nájdete TU. Presne pred rokom bola aj konferencia Megatrendy a médiá. Viac informácií sa dozvieš TU.

11:55 – Pozrite sa, čo sa ešte dialo na konferencii Megatrendy a médiá 2013 v Smoleniciach.

[nggallery id=43]

12:38 – Garanti jednotlivých sekcií vytvorili tzv. Smolenickú deklaráciu, v ktorej zhrnuli výsledky konferencie a odporúčania pre mediálne inštitúcie.

12:45 – Záver celého programu patril tombole, v ktorej účastníci mohli vyhrať vecné ceny.

Megatrendy a médiá 2013 sa skončili. Smolenický zámok opustil už aj posledný návštevník a my veríme, že sa v takom veľkom počte stretneme aj o rok.

Text: Simona Mokošová; Foto: Michal Zaťko; Kamera: Ivan Butko, Dominika Šišková, Stream: Andrej Brník, Július Tamáš, Audio: Eva Kukurová, Dáša Omastová

 


Pokračovať v čítaní