Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

Dobrý DIZAJN je aj o emóciách

Napísal na 6. novembra 2013

foto_140Čo vnímate pod slovom dizajn?

My dizajn vnímame ako úžitkové umenie. Umenie, ktoré má mať nejakú funkciu. Dá sa posudzovať z dvoch pohľadov – z objektívneho a subjektívneho. Základnou úlohou dizajnu je, že má predávať. Na druhej strane majú dizajnéri zásadnú úlohu, ktorá sa volá spoločenská zodpovednosť,“ hovorí Adam Znášik. Milan Jursa dodáva: „pre mňa ako grafického dizajnéra je dizajn v prvom rade niečo ako univerzálny komunikačný jazyk. Pomocou grafických prvkov sa pokúšame odovzdávať posolstvo alebo emóciu našim klientom.“ Ondrej Zachar: „dizajn je proces, neustále hľadanie a pokrok. Dobrý dizajn je taký, ktorý je vyvážený. Je v ňom vybalansovaná aj forma aj obsah.

Na to, aby sa stal dizajn nesmrteľným, musí sa v ňom spojiť viacero hodnôt. Nechávate sa inšpirovať svojimi emóciami alebo uprednostňujete zaužívané postupy?

Martina Králová: „Funkčnosť je „must. Neexistuje konečný stav dokonalosti. Svet okolo nás sa neustále mení a my musíme reagovať veľmi rýchlo.“ Ondrej Zachar dodáva: „nejaké zaužívané postupy tu neexistujú. Scénografia, architektúra či tvorba v priestore je neopakovateľná. Nepamätám si postup, ktorý by som využil dvakrát. Áno, emócia je veľmi dôležitá.

[nggallery id=51]

Rôznorodé spektrum klientov pristupuje odlišne k jednotlivým trendom v dizajne. Do akej miery je agentúra schopná klientovi predať efektívny a účelný dizajn, a čo robíte preto, aby sa dizajn dostal ku klientovi?

foto_130Adam Znášik: „V prvom rade musí byť v agentúre človek, ktorý je nadčasový. Podľa mňa je kľúčový klient, aby rozumel svojmu produktu a zákazníkom. Ak to nedokáže, musíme zastupovať aj rolu marketingovej agentúry.“ 

Máte nejaké posolstvo pre študentov, poslucháčov? Ovplyvňuje vás pri tvorbe vzdelanie a technické zameranie?
Milan Jursa: „či ma ovplyvňuje vzdelanie a technické zameranie? Jednoznačne áno. Môžem povedať, že technická časť štúdia mi veľmi pomáha pri analýze pri hľadaní toho problémového. Klientom ukazujeme až riešenia, nie prvotnú tvorbu. Vzdelanie je potrebné a nikdy nekončí. Treba sa učiť históriu, historické súvislosti, kultúrne kontexty.“ Martina Králová: „každý deň si musíte niečo nové prečítať a vedieť na to zareagovať. Dôležité je mať aj dobrý marketingový mix. Dobrý projekt je úplný základ.“ Adam Zášik: „treba sa sústrediť na to, čo robíte. To je tá najoceniteľnejšia vec – rozumieť tomu, čo robíte.“

Záver panelovej diskusie zhrnul jej moderátor Artur Bobovnický slovami: „dizajn, ktorý predáva je založený predovšetkým na tom, že váš klient vie, čo chce. Dizajn, ktorý je niečím iný, inovatívny, otvorený novým informáciám. Toto všetko by malo priniesť emócie, ktoré majú vytvoriť produkt a následne ho predať.“

 

TEXT: ZS