Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

Pýtali sme sa: Povinná odborná prax pre študentov

Napísal na 18. mája 2015

Jedným z povinných predmetov na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave je absolvovanie odbornej praxe. Podľa záväzných nariadení musí študent 2. ročníka Bc. štúdia a 2. ročníka Mgr. štúdia na fakulte odpraxovať 14 dní v závislosti od jeho študijného odboru.

Študenti môžu praxovať aj v študentských médiách

Študenti môžu praxovať aj v študentských médiách

Redaktorka Adriana Pivková zisťovala v reportáži aktuálne podmienky praxe u prodekanky pre výchovno – vzdelávaciu činnosť Mgr. Juliány Minárikovej, PhD.študentov FMK UCM a situáciu povinnej praxe na Masarykovej univerzite na Fakulte mediálnych studií.

Viacerí z vás sa pýtali, či na fakulte nebude prax aj po dobu celého semestra tak, ako to funguje na univerzite u našich susedov.

Reportáž si môžete vypočuť priamo tu:

Text: Karin Kubíková

Audio: Adriana Pivková 


Pokračovať v čítaní