Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

BIG DAY stáží a práce na UCM

Napísal na 19. marca 2015

TRNAVA. Utorok v Univerzitnej knižnici  riešilo letné jazykové školy, pracovné pobyty v zahraničí. Prezentovali sa organizácie, ktoré ponúkajú príležitosti pre študentov.

AZU – Aktivita Zvyšuje Úspech je rozvojový projekt pre študentov vysokých škôl. Pod jeho záštitou sa uskutočnil event na podporu študentov pri hľadaní pracovných, ale aj jazykových pobytov. Knižnica UCM bola plná študentov, ktorých láka zahraničie. Tri agentúry si pre nich pripravili prezentácie so zaujímavými ponukami.

Injoy agency

Peter Iľko zahájil Big Day stáží. N úvod predstavil Injoy agency, ktorá vznikla v roku 2010. Je to agentúra, ktorá otvára možnosti pre mladých ľudí s túžbou vycestovať do zahraničia nielen za prácou, vzdelaním, ale aj zábavou a zážitkami. Zameriavajú sa na Work & Study, prácu, štúdium, jazykové pobyty a iné služby.

injoy-logo

Ak túžite ísť do Kanady, Austrálie alebo Číny ste na správnej adrese. Stačí kliknúť na stránku www.injoy.sk alebo napísať e-mail info@injoy.sk a v lete si môžete splniť svoj cestovateľský sen, alebo zostať v zahraničí dlhšie.

SAIA

logo_saiaSlovenskú akademickú informačnú agentúru zastupovala Beáta Košťálová. SAIA je mimovládna nezisková organizácia, ktorá pomáha medzinárodnému vzdelávaniu na Slovensku. V ponuke má niekoľko druhov štipendií.

Prvé je na základe medzivládnej bilaterálnej dohody, ktorú má napr. s európskymi štátmi, ale aj s exotickou Indiou alebo Izraelom. V rámci tohto štipendia sa dá študovať odbor alebo absolvovať letné jazykové kurzy (stačí ovládať jednu lekciu daného jazyka). Dôležité je, aby ste stihli uzávierku prihlášok, ktorá je väčšinou do konca apríla alebo októbra. Súčasťou prihlášky je motivačný list, životopis, odporúčanie vyučujúceho zo školy, výpis známok, presný odborný program.

Ďalší typ štipendia je národný štipendijný program. Uchádzači môžu získať k nemu aj cestovný grant. Podmienkou je nájsť si univerzitu, ktorá vyučuje daný odbor a požiadať ju o akceptačný list. Ostatné podmienky sú podobné ako pri predchádzajúcom štipendiu.

CEEPUS je tretí druh štipendia. Ide o stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá. K dispozícií sú rôzne typy pobytov, napr. semestrálne, krátkodobé, ale aj prednáškové pre učiteľov. Je tam najjednoduchší systém podávania žiadostí, a to online v angličtine.

Ak Vás to zaujalo, určite navštívte stránku www.saia.sk alebo www.stipendia.sk, kde sa o všetkých štipendiách dozviete viac.

STUDENT AGENCYstudent_agency

Túto cestovnú agentúru poznáme všetci veľmi dobre vďaka autobusom, ale už aj vlakom. Barbora Bošková porozprávala viac o pracovných pobytoch v USA, Veľkej Británii, Islande, Írsku, atď.

Pre dievčatá, ale aj chlapcov sú ponuky au pair v mnohých krajinách Európy a v USA. Ak máte radi deti, ovládate cudzí jazyk a chcete spoznať novú kultúru, určite o tom porozmýšľajte. Všetky dôležité informácie nájdete na www.studentagency.sk v sekcii Pracovné a au pair pobyty.

Veríme, že aj vďaka týmto agentúram sa dostanete do zaujímavých krajín, zdokonalíte sa v jazyku, možno si aj niečo zarobíte a hlavne nadobudnete nové skúsenosti.

Text: Gabriela Hodálová

Foto: Azu – Aktivita Zvyšuje Úspech, Internet