Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

Náboženské vysielanie neexistovalo. Komunisti cenzurovali aj rozhlas

Napísal na 15. novembra 2019

Do Nežnej revolúcie museli byť novinári k režimu nežní. Aj tí v rádiu. Ak so socializmom nesúhlasili, prepustili ich.

V mediálnom kontexte chápeme cenzúru ako kontrolovanie obsahu pripraveného na publikovanie. V tom ľudskom je to hlboký zásah do osobnej slobody.

Najmä v totalitných režimoch strácajú média svoj primárny význam, a to slobodne informovať publikum o najrôznejších témach a problémoch spoločnosti. Stávajú sa propagandistickým nástrojom zväčša vládnucej strany alebo diktátora. Inak tomu nebolo ani u nás do roku 1989. Do Nežnej totiž museli byť novinári vo svojich výstupoch k režimu nežní. Aj tí v rádiu.

Rozhlas počúvame už 93 rokov

Pravidelné rozhlasové vysielanie z Bratislavy začalo v roku 1926. Vtedy ho zabezpečovala pološtátna spoločnosť Radiojournal z provizórneho štúdia vo Vládnej budove.

Po udalostiach 2. svetovej vojny, počas ktorej bola vtedajšia budova rozhlasu zasiahnutá pri bombardovaní, sa k moci dostali komunisti. Od roku 1948 teda kontrolovali činnosť rozhlasových štúdií v Bratislave i v Košiciach. Zriadili na to takzvané akčné výbory Národného frontu, ktoré tiež zabezpečovali prepúšťanie odporcov režimu.

Budova Slovenského rozhlasu získala titulu Stavba storočia na Slovensku v kategórii Spoločenské stavby. Zdroj: rtvs.sk

Celková štruktúra vysielania sa musela bezpodmienečne podriadiť socialistickému režimu. Vládnuca trieda chcela mať všetko dokonale pod palcom, k čomu prispel aj centralizmus aplikovaný aj do médií.

Zákonom o Československom rozhlase sa sa obe nezávislé inštitúcie spojili do jednej. Nanútený bol dokonca i jednotný slovenský program, Košice teda vysielali presne to, čo Bratislava.

Dokonalý príklad priamej cenzúry je zakázanie akýchkoľvek náboženských relácií. V roku 1985 sa vysielanie presunulo do „pyramídy“, kde funguje dodnes. Rok pred Nežnou revolúciou mal rozhlas na Slovensku už 1 014 586 koncesionárov.

Štrngot kľúčov rozozvučal rádio

Po prevratnom novembri 1989 sa konečne mohlo slobodne štrngať aj v rozhlase. Jeho pracovníci vyjadrili podporu štrajkujúcim študentom a hercom. Federálne zhromaždenie zrušilo článok ústavy o vedúcej úlohe KSČ (Komunistická strana Československa) v spoločnosti.

Od začiatku nasledujúceho roka sa v rozhlase diali výrazné zmeny. Náboženské vysielanie dostalo opäť zelenú a vznikla aj diskusná relácia s poslucháčmi Nočné dialógy. Sloboda slova bola obnovená.

Štrajkujúci z novembra 1989 proti Komunistickej strane Československa. Zdroj: irozhlas.cz

Federálne zhromaždenie obnovilo tlačový zákon a oficiálne zrušilo cenzúru. Tento dôležitý krok otvoril dvere regionálnemu vysielaniu v roku 1991.

V máji toho istého roka ustanovila Slovenská národná rada verejnoprávnu rozhlasovú inštitúciu pre Slovensko, ktorou sa stal Slovenský rozhlas.
O päť mesiacov na to vznikol Zákon o rozhlasovom a televíznom vysielaní. Vývoju duálneho systému elektronických médií tak už nič nebránilo.

Zdroj: oskole.sk, rtvs.org


Možnosti čitateľa

Zanechajte komentár