Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

Župa začala stavať Moravskú cyklomagistrálu

Napísal na 6. júla 2023

TRNAVA. Trnavský samosprávny kraj začal stavať Moravskú cyklomagistrálu, tentokrát ide o úsek medzi Moravským Svätým Jánom a Brodským.

Trnavský samosprávny kraj začal s výstavbou dvoch úsekov Moravskej cyklomagistrály v celkovej dĺžke 10,9 kilometra. Ide o trasu od ochrannej hrádze rieky Morava v rakúsko-slovenskom pohraničí po križovanie cez rieku Myjava. Nadviaže na ňu úsek po obec Brodské. Kraj bude výstavbu oboch úsekov spolufinancovať z európskych zdrojov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.

Moravskú cyklomagistrálu
Župa začala stavať Moravskú cyklomagistrálu. Zdroj: TS.

Pribudnú ďalšie úseky Moravskej cyklomagistrály

,,Turistický potenciál Záhoria postupne napĺňame aj výstavbou cyklotrás cezhraničného významu. K rozostavanému úseku medzi Baťovým kanálom a Holíčom taktiež pribudnú hneď ďalšie dva úseky, tentokrát v blízkosti slovensko-rakúskych hraníc. Cyklotrasa bude viesť po upravenej korune ochrannej hrádze pozdĺž rieky Morava v úseku od cesty III. triedy medzi Moravským Svätým Jánom a rakúskym mestečkom Hohenau po lávku cez rieku Myjava s dĺžkou 4,6 kilometra. Na ňu rovnako nadviaže ďalšia časť v dĺžke 6,3 kilometra, ktorá vyústi na ceste II. triedy pri hraničnom priechode Brodské – Lanžhot. Verím, že cyklotrasy napomôžu rozvoju cestovného ruchu na oboch brehoch rieky Moravy. Prispejú aj k rozvoju mobility pracovných síl, povedal trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že v tomto roku kraj vybuduje spolu až 17 kilometrov cyklotrás v rámci Moravskej cyklomagistrály. Predstavuje to tretinu z jej celkovej dĺžky 50 kilometrov na území Trnavského kraja.

Informácie o cyklomagistrále predstavili verejnosti

Na cyklotrase taktiež obsadia aj informačné tabule. Stavebné práce potrvajú maximálne 6 mesiacov. Vo verejnom obstarávaní na zhotovenie oboch úsekov uspela spoločnosť OHLA ŽS so sumou 1,9 milióna eur. Výstavba oboch úsekov Moravskej cyklomagistrály je v projekte Clean Mobility, ktorý je v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.

Moravskú cyklomagistrálu
Župa začala stavať Moravskú cyklomagistrálu. Zdroj: TS.

Trnavský kraj sa snaží o zatraktívnenie

,,Dlhodobou snahou kraja je zatraktívenie kultúrneho a prírodného dedičstvo na Záhorí. Taktiež vytvoriť podmienky pre bezpečné a komfortné dochádzanie za prácou na bicykli predovšetkým v slovensko-rakúskom a slovensko-českom pohraničí. Rovnako v roku 2019 župa zrealizovala výstavbu Lávky pre peších a cyklistov, ktorá prepája archeoparky v slovenských Kopčanoch a českých Mikulčiciach. Zámer župy je v novom programovom období pokračovať v budovaní Moravskej cyklomagistrály. Chce budovať úsek Adamovské jazerá – Lávka Kopčany.

Zdroj: Tlačová správa