Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

Župa začala rekonštrukciu ihriska v Hlohovci

Napísal na 11. januára 2023

TTSK. Trnavský samosprávny kraj pokračuje v napĺňaní svojho rozsiahleho viacročného plánu na výstavbu a modernizáciu telocviční a športovísk pri svojich 13 stredných školách vo všetkých siedmich okresoch kraja.

Aktuálne župa začala s modernizáciou vonkajšieho ihriska pri Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci, do ktorej investuje 623-tisíc eur. Stavebné práce, ktoré realizuje TRANSTAV TT, s.r.o., by mali trvať šesť mesiacov. „Aj v novom roku pokračujeme v napĺňaní nášho ambiciózneho plánu na rozvoj športovej infraštruktúry naprieč celým Trnavským krajom. Som presvedčený, že aj týmto spôsobom zatraktívnime štúdium na župných stredných školách a podnietime záujem mladých ľudí o pohyb. Aktuálne sme začali s rekonštrukciou športového areálu pri Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci, do ktorej investujeme 623-tisíc eur. Súčasťou projektu je vytvorenie novej work-outovej zostavy, ako aj revitalizácia okolitého priestoru,“ uviedol trnavský vicežupan Patrik Voltmann, ktorý má na starosti aj oblasť športu.

Súčasný stav športového areálu pri Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci. Zdroj: TS

Stavebné práce zahŕňajú výstavbu dvoch viacúčelových ihrísk s umelým povrchom, ktorý je trvácny a ekologický. Rekonštrukciou prejde tiež atletická dráha a sektor skoku do diaľky. Súčasne vytvoria work-outovú zostavu, v rámci ktorej osadia osem kusov fitness zariadení. Areál nanovo osvetlia, pribudne v ňom aj prenosná trojradová oceľová tribúna pre 52 divákov.

Budúca podoba športového areálu pri Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci. Zdroj: TS

V uplynulom období župa investovala do zateplenia a obnovy fasády budov gymnázia.

Ďalšie projekty

Trnavská župa vyčlenila na výstavbu a modernizáciu telocviční a vonkajších športovísk pri svojich 13 župných stredných školách viac ako 7 miliónov eur. V roku 2022 dokončila výstavba novej telocvične pri Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Gbeloch, zrekonštruovaný športový areál Spojenej školy na ulici Gyulu Szabóa v Dunajskej Strede, ako aj Gymnázia Ármina Vámbéryho s VJM v Dunajskej Strede. Ukončila napríklad aj druhú etapu rekonštrukcie multifunkčného areálu pri Spojenej škole na ulici Jána Bottu v Trnave. Tesne pred dokončením je nová telocvičňa pri Gymnáziu Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede a modernizovaný športový areál pri Obchodnej akadémii v Senici.

Zdroj: Tlačová správa

Označené ako

Možnosti čitateľa

Zanechajte komentár