Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

Župa vyhrala Cenu Európskeho týždňa mobility

Napísal na 27. októbra 2022

TTSK. Trnavský samosprávny kraj sa umiestnil na prvom mieste v národnej súťaži o Cenu Európskeho týždňa mobility 2022. Uspel v kategórii aktívnych samosprávnych krajov. V utorok 25. októbra 2022 prebrala cenu cyklokoordinátorka Trnavského kraja Silvia Szokolová, ktorá tiež získala ocenenie za aktívny a dlhodobý prínos v prospech rozvoja udržateľnej mobility na Slovensku.

„Na rozvoji a propagácii udržateľných spôsobov dopravy v Trnavskom kraji pracujeme dlhodobo, teda nielen počas Európskeho týždňa mobility. Som rada, že sme uspeli národnej súťaži. Je to pre nás povzbudenie do ďalšej práce na osvetových aj investičných aktivitách, vďaka ktorým sprostredkovane zlepšujeme kvalitu životného prostredia a života obyvateľov,“ povedala cyklokoordinátorka Trnavského kraja Silvia Szokolová.

Trnavský kraj získal Cenu Európskeho týždňa mobility 2022. Zdroj: Tlačová správa

Mesto podporuje cyklodopravu celoročne

Rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturizmu župa realizuje koncepčne, na základe strategických dokumentov. V spolupráci s renomovanými občianskymi združeniami aktualizovala svoju stratégiu rozvoja cyklotrás a cyklodopravy. Súčasne vypracovala unikátnu, na dátach založenú štúdiu, ktorá s dôrazom na dodržiavanie princípov hodnoty za peniaze navrhuje koncentrovať výstavbu nových cyklotrás do intravilánov a okolia miest.

Pre 12 miest a obcí v Trnavskom kraji, ktoré sa tiež zapojili do tohtoročnej kampane Do práce na bicykli, župa zakúpila dáta o cestovaní. Popisujú zvyklosti veľkej vzorky obyvateľov a ich preferované trasy, na základe čoho môžu samosprávy plánovať investície a financovať ich napríklad z Plánu obnovy.

V ostatnom období vznikla knižnica, v ktorej zamestnanci Úradu TTSK nájdu odborné publikácie zamerané na oblasť cyklodopravy a cykloturistiky. Župa počas októbra a novembra organizuje Jesennú školu cyklodopravy, unikátny vzdelávací cyklus, prvý svojho druhu na Slovensku. Je určený pre pracovníkov verejnej správy vrátane samospráv, pracovníkov v oblasti dopravy, udržateľnej mobility a pre projektových manažérov.

Cyklokoordinátorka motivuje svojich kolegov, aby sa zapájali do osvetových aktivít. Do tohtoročnej kampane Do práce na bicykli zapojilo až 116 zamestnancov Úradu TTSK a Správy a údržby ciest TTSK.

Trnavský kraj získal Cenu Európskeho týždňa mobility 2022. Zdroj: Tlačová správa

Cyklochodníky prepoja celý kraj

Kraj od roku 2018 zrealizoval deväť projektov na výstavbu 35 kilometrov cyklotrás v hodnote viac ako 8,2 milióna eur. Niektoré z týchto úsekov sú už zrealizované, iné sú vo fáze výberu zhotoviteľa stavebných prác. Zameriava sa pri tom na výstavbu úsekov Moravskej a Vážskej cyklomagistrály, ktorú spolufinancuje z eurofondov. Z vlastného rozpočtu postaví trnavská župa napríklad 1,9 kilometra dlhý úsek cyklotrasy medzi Jaslovskými Bohunicami a atómovou elektrárňou. Dotáciami spolufinancuje výstavbu cyklotrás popri Klátovskom ramene Malého Dunaja a medzi Bohdanovcami nad Trnavou a Špačincami. Nedávno predstavila nové trasovanie úsekov cyklotrás medzi Trnavou, Hrnčianovcami nad Parnou a Zelenčom respektíve medzi Klčovanmi, Bolerázom a Smolenicami, ktoré boli skonzultovaná so zástupcami dotknutých obcí.

Župe sa darí aj v oblasti rozvoja cykloturistiky. Za prechádzajúcich päť rokov vyznačila 616 kilometrov novopovolených cykloturistických trás a značenie obnovila na ďalších 473 kilometroch trás. Zároveň vylepšuje cykloturistickú infraštruktúru smerovníkmi, informačnými tabuľami a ďalšími prvkami. Prostredníctvom Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj župa zaviedla cyklobusy zo Senca cez Jelku do Šamorína respektíve z Trnavy do Malých Karpát, Hlbokého a Prietrže. Z dotačnej schémy prispela na vytvorenie požičovne elektrobicyklov pri novom Turisticko-informačnom centre (TIC) v Smrdákoch.

Trnavský kraj získal Cenu Európskeho týždňa mobility 2022. Zdroj: Tlačová správa

Kraj sa zameriava na udržateľnú mobilitu aj mimo cyklodopravy

Župa aj tento rok ponúkla bezplatné cestovanie prímestskými autobusmi 22. septembra 2022, vo Svetový deň bez áut. Rozvoj udržateľnej mobility úzko súvisí s podporou cestovania verejnou dopravou. V tejto súvislosti župa zavádza od 1. januára 2023 zónové členenie Trnavského kraja a predaj predplatných cestovných lístkov v prímestskej autobusovej doprave. Osvedčila sa aj služba „Autobus na zavolanie,“ ktorej cieľom je ponúknuť cestovanie aj obyvateľom odľahlejších obcí. Služba funguje na Záhorí v obciach Čáry, Koválovec, Prietrž a Rovensko a v obci Tekolďany v hlohoveckom okrese.

Zdroj: Tlačová správa


Možnosti čitateľa

Zanechajte komentár