Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

UCM prispieva k ochrane a záchrane ohrozeného druhu živočíchov. Na streche máme UNI VČELY

Napísal na 28. júna 2021

Nebyť včiel, vytratilo by sa ovocie i zelenina. Včielkam i motýľom hrozí vyhynutie, a tak sa Univerzita sv. Cyrila a Metoda rozhodla pomôcť. na streche jednej zo svojich budov postavila päť úľov.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa už dávno pripojila k organizáciám a inštitúciám, ktorým nie je ľahostajné ich okolie a životné prostredie a snaží sa správať spoločensky zodpovedne.

Okrem činnosti Fakulty prírodných vied, ktorá priamo aj svojim odborným zameraním sa ochranou a obnovou životného prostredia zaoberá, univerzita sa snaží svojou činnosťou a pôsobením nezaťažovať environment, zároveň študenti a zamestnanci jej fakúlt organizujú rôzne aktivity, ako napríklad zber odpadkov, separovaný odpad či robiť PR aktivity za čistejšie prostredie. V tejto oblasti máme i jednu novinku – chov UNI VČIEL vo včelnici na streche jednej zo svojich budov.

Na začiatku bol podnet rektora univerzity prof. Ing. Romana Boču, DrSc., ktorý získal pochopenie a podporu vo svojom okolí, a potom už to bolo rýchle – napísania zámeru chovu mestských/univerzitných včiel, obstaranie včelstva, nájdenie včelára, ktorý bude za chov a starostlivosť o včely zodpovedný, zaobstaranie materiálu, nájdenie vhodného miesta či príprava priestoru. O vybudovanie včelnice sa zaslúžil PhDr. Dušan Blahút, PhD., ktorý sa bude o včielky aj starať.

uni včely
Zdroj: Tlačová správa

Ohrozený druh

Podľa odborníkov a vedcov v oblasti voľne žijúcich živočíchov sa včely pripojili k zoznamu ohrozených druhov živočíchov. Nedávne štúdie ukazujú dramatický pokles počtu včiel.

Hlavným dôvodom ich zániku je nekontrolované používanie pesticídov, zmeny v používaní pôdy, odlesňovanie či nedostatok kvetov. Výskum OSN v roku 2016 dokázal, že vyše 40 % bezstavcových opeľovačov, obzvlášť včiel a motýľov, čelí vyhynutiu.

Globálnej kríze opeľovačov však čelia aj iné živočíšne druhy, ako sú vtáky a netopiere. Včely opeľujú 70 zo 100 druhov plodín, ktoré zabezpečujú ľuďom až 90 % všetkej potravy.

uni včely
Zdroj: Tlačová správa

Zatiaľ máme na streche UCM päť úľov, v každom úli jednu kráľovnú, z ktorých jedna je uznávaná ako hlavná kráľovná Sofia-Mária Prvá. Pozitívne je, že v susedstve budov UCM sú zelené plochy, kde nájdu včielky svoje ciele na opeľovanie, nájdu nektár i peľ, ale univerzita im vytvorí aj ďalšie plochy a možnosti výsadbou zelene a kvetov vo svojom okolí. Taktiež majú včielky pekné priateľské zelené rastlinné a kvetinkové prostredia i na streche.

Univerzita svojimi UNI VČELAMI prispeje k ochrane a záchrane ohrozeného druhu živočíchov, a podporí propagáciu chovu mestských včiel ako ďalšieho rozšírenia možností, ako včelám, a teda nám všetkým, pomôcť.

Zdroj: Tlačová správa

Kráľovná Sofia-Mária Prvá a jej armáda pracovníkov, ale i ochrankárov a nepracujúcich trúdov, robia mimoriadne užitočnú prácu. Na našej univerzite našli svoj nový domov a veríme, že do budúcnosti pribudnú i ďalšie včelstvá.

Tešíme sa na prvé stáčanie medu a na to, keď budeme vidieť prvé hmatateľné výsledky. Ak sa nám to podarí, poteší nás to, ale i utvrdí v dobrom smerovaní toho, čo robíme. Všetci vieme, že včely sú dôležité, ale je ťažké uveriť, že pokorná včela je v skutočnosti jedným z najdôležitejších žijúcich stvorení.


Možnosti čitateľa

Zanechajte komentár