Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

Termín otvorenia mosta v Hlohovci sa posúva

Napísal na 23. decembra 2022

HLOHOVEC. V dôsledku potreby dodržania technologických postupov prác a následného vykonania skúšky zaťažiteľnosti sa termín sprejazdnenia mosta v Hlohovci pre dopravu posúva do nového roka. V prípade priaznivých výsledkov skúšky a následného vydania kladného stanoviska dotknutých orgánov by most mohol byť otvorený v prvej polovici januára 2023.

Po položení asfaltových vrstiev na moste uplynulý víkend aktuálne prebieha zosilňovanie jeho konštrukcie. Konkrétne ide o predpínanie externej konštrukcie a jej injektáž, ktoré zvýšia nosnosť mosta.

Práce na moste v Hlohovci. Zdroj: tlačová správa

Následne, predbežne 28. decembra 2022, vykonajú skúška zaťažiteľnosti mosta. Na základe výsledkov zaujmú stanoviská okresný úrad, dopravný inšpektorát a ďalšie orgány. V záujme zabezpečenia časovej a vecnej synchronizácie ďalších krokov prizvali zástupcov týchto inštitúcii už na kontrolný deň stavby, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok 22. decembra 2022.

Po dohode zúčastnených strán termín miestneho zisťovania a stavebného konania stanovili na 9. januára 2023. V prípade ich kladného záveru most dajú do predčasného užívania. V tejto súvislosti zároveň určia režim premávky.

Most je v súčasnosti otvorený pre peších. Stále sú k dispozícii dočasné záchytné parkoviská na oboch brehoch Váhu. Posilnené vlakové spojenie medzi Hlohovcom a Leopoldovom tiež ostáva. Podrobnejšie informácie a mapy sú dostupné na www.hlohoveckymost.sk.

Označené ako

Možnosti čitateľa

Zanechajte komentár