Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

DJP

Noc divadiel sa tento rok ponesie v zamení detektívky. 🔎 Návštevníci zažijú atmosféru swingovej tančiarne v štýle Veľkého Gatsbyho. 💃🕺

Divadlo Jána Palárika cestuje do Španielska! 🇪🇸 Vystúpi tam s dvoma predstaveniami. Viac sa dočítate v našom článku.

Trnavský samosprávny kraj v roku 2022 investuje do ďalšej etapy rekonštrukcie priestorov Divadla Jána Palárika v Trnave, ktoré ma vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pokračovať bude v obnove historickej fasády a zároveň projektovo pripraví modernizáciu zadného traktu budovy.

Divadlo Jána Palárika v Trnave zorganizuje v sobotu 19.marca podujatie, počas ktorého predstaví verejnosti zrekonštruovanú Zrkadlovú sálu. Otvorenie Zrkadlovej sály prinesie zaujímavý program s prehliadkami a koncertom klasickej hudby.