Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

Prodekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave navštívila Rádio Aetter

Napísal na 5. februára 2021

Podávanie prihlášok na vysoké školy sa blíži. V rádiu Aetter môžete počúvať rozhovory, ktoré vám priblížia štúdium na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Ako prvá nám prišla predstaviť Filozofickú fakultu UCM prodekanka Monika Hornáček Banášová.

Docentka Monika Hornáček Banášová na začiatku rozhovoru priznala, že v rádiu sedí prvýkrát, no teší sa z novej skúsenosti. Filozofickú fakultu označila ako živú, ktorá sa snaží spojiť pedagogický prístup s vedeckým a uchádzať sa o požiadavky na trhu.

Filozofická fakulta vznikla spolu s celou univerzitou, preto ju považujeme za jej pevnú súčasť. Jej cieľom je vyučiť skúsených psychológov, filozofov, odborníkov na jazyky, etnológov, historikov a učiteľov.

Študijné odbory filozofickej fakulty

Podľa slov prodekanky je ich výber na fakulte veľmi pestrý. Ponúkajú bakalárske a magisterské stupne štúdia, a to aj v dennej a externej forme.

Odbory, ktoré môžete študovať na filozofickej fakulte uvádza ďalej prodekanka Hornáček Banášová.

Študijné odbory na filozofickej fakulte. Zdroj: aetter.sk

Podmienky prijatia na Filozofickú fakultu UCM

„Vzhľadom na aktuálnu neľahkú situáciu, sme sa rozhodli, že prijímacie skúšky tento rok nebudú,“ prezradila prodekanka.

Podmienkami pre prijatie uchádzačov sú výsledky koncoročných vysvedčení a polročného vysvedčenia v štvrtom ročníku. Všetky potrebné informácie si záujemcovia môžu nájsť na webovej stánke fakulty.

Tých, ktorí ešte váhajú nad podaním prihlášky, môžu predvedčiť výsledky dotazníku spokojnosti. Podľa neho sú až 3/4 študentov veľmi spokojní so štúdiom na Filozofickej fakulte UCM. Uplatniť sa podarilo tiež 3/4 absolventom v študovanom alebo prekrývajúcom sa odbore.

Program Erasmus

Filozofická fakulta má skvelé skúsenosti s programom Erasmus, dokonca bola vyhlásená ako príklad dobrej praxe. „Máme veľmi veľa bilaterálnych zmlúv s rôznymi univerzitami nielen v Európe, ale aj na celom svete a študenti to veľmi radi využívajú, “ povedala prodekanka Filozofickej fakulty UCM.

Študovať sa dá ísť na jeden alebo dva semestre do zahraničia, čo môže pomôcť študentom v budúcnosti, ale aj pri ich štúdiu. Najobľúbenejšie krajiny sú Španielsko, Francúzsko, Nemecko alebo Rusko.

Logo filozofickej fakulty univerzity sv.Cyrila a Metoda. Zdroj: ucm.sk

Absolventi sa môžu uplatniť aj v štátnej sfére

Najviac žiadané na trhu je učiteľstvo, ktoré Filozofická fakulta UCM ponúka. Absolventi cudzích jazykov sa uplatňujú vo firmách aj v odbornej komunikácií. Prekladatelia a tlmočníci sa môžu tiež uplatniť v štátnej alebo mimovládnej sfére.

Príkladom je aj samotná prodekanka fakulty Monika Hornáček Banášová, ktorá študovala na Filozofickej fakulte univerzity sv. Cyrila a Metoda a ostala jej verná aj potom, ako sa stala pedagogičkou.


Možnosti čitateľa

Zanechajte komentár