Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

UCM rozhovory – fyzioterapia bude zvlášť teraz, najviac potrebná

Jana Koišová 17. februára 2021

Hlavné sídlo tejto fakulty je v Piešťanoch  Situovanie do tohto mesta je príznačné, pretože ide o svetoznáme kúpeľné mesto. Štúdium prebieha pod vedením skúsených pedagógov, externe prednášajú aj špičkoví odborníci z iných zariadení. Praktické vyučovanie prebieha v zmluvných zdravotníckych zariadeniach, napr. v Piešťanoch, Trnave, Bratislave, Kováčovej a ďalších. Viac o fakulte nám porozprávala prodeknka pre vonkajšie vzťahy Mgr. Jana Koišová, PhD..

Popoludnie s Aetterom

Ladíme s vami, vždy a všade!

Viac info