Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

Šikanovanie

Pôvod slova šikanovanie je vo francúzskom slove chicane, čo v preklade znamená zlomyseľné obťažovanie, týranie, prenasledovanie. Ide o zneužívanie sily alebo právomoci, je to forma agresie. Pri šikanovaní ide o úmyselnú snahu získať prevahu nad jednotlivcom alebo viacerými jedincami prostredníctvom ubližovania, vyhrážania, výsmechu alebo zastrašovania. Obeťou šikanovania sa môže stať ktokoľvek a kdekoľvek (v škole, na pracovisku ale aj doma).

Hlavné znaky šikanovania sú zjavný úmysel ublížiť/ uškodiť druhému (fyzicky alebo psychicky), pričom incidenty sa opakujú a medzi agresorom a obeťou je nepomer síl (obeť je slabšia, bezbranná).

Tejto téme sa tento týždeň venovala aj  redakcia Rádia Aetter. V prvom príspevku sa Karin Smeláková a Beáta Čúzyová venovali pojmu šikanovanie a predstavili aj typy agresorov. Následne Lucia Furtáková špecifikovala 6 druhov šikanovania. V treťom príspevku Katarína Borovská hlbšie preskúmala v súčasnosti najrozšírenejší druh – kyberšikanu. Lukáš Janek zistil, ako rozpoznať šikanu. V poslednom príspevku Filip Mazák radí, ako šikanovanie riešiť.