Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

Mentálne zdravie

Mentálne zdravie zahŕňa našu emocionálnu, psychickú a sociálnu pohodu. Ovplyvňuje to, ako myslíme, cítime a konáme. Pomáha tiež určiť, ako zvládame stres, ako sa správame k ostatným a ako sa rozhodujeme. Duševné zdravie je dôležité v každej fáze života, od detstva a dospievania až po dospelosť.

Rozumovej stránke nášho bytia by sa mala dostávať rovnaká, ak nie aj väčšia pozornosť ako nášmu zovňajšku. Je treba však podotknúť, že podobne ako v mnohých iných kultúrach, je tento aspekt ľudských bytostí stále tabu. Počas pandémie koronavírusu sa však táto pomyselná stena stala tenšou, a to aj preto, že pomoc potrebovalo viac ľudí, než pred ňou. V čase, keď sa pandemická situácia na Slovensku začína opäť zhoršovať, sa redaktor František Šodor rozhodol priblížiť túto problematiku. V téme na týždeň sa venuje vplyvu depresie na zdravie človeka, histórii depresie, netradičným formám terapie, rôznym hnutiam za mentálne zdravie a zisťoval aj mentálnu pohodu poslucháčov Rádia Aetter.