Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

Deň komunitných médií

Deň komunitných médií je každoročnou oslavou hlasov, ktoré prinášajú informovanosť o dôležitosti slobody prejavu a prístupnosti médií pre všetkých jednotlivcov. Tento deň vznikol v Brooklyne v New Yorku, ale oslavujú ho ľudia po celom svete s cieľom zaistiť, aby mediálna scéna zostala inkluzívna pre všetkých umelcov vo všetkých formách médií. Deň komunitných médií vždy oslavujeme 20.októbra.

Redaktorka Lucia Furtáková sa rozhodla tému spracovať formou rozhovoru s Luciou Škripcovou, vyučujúcou na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Doktorka Škripcová je jediná na Slovensku, ktorá sa vo svojom vedeckom skúmaní orientuje na komunitné médiá.

V téme na týždeň sa venujú piatim oblastiam: čo sú komunitné médiá; ako ich upravuje zákon na Slovensku, ale aj v zahraničí; ako spoznať komunitné médium; uvádzajú konkrétne príklady a venujú sa aj ich budúcnosti.