Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

Deň koledovania

20. decembra oslavujeme Medzinárodný deň koledovania. Predpokladá sa, že koledovanie na Vianoce sa začalo v roku 1223 v kostole sv. Františka z Assisi. Veriaci si mysleli, že namiesto slávnostných chválospevov je lepšie spievať  piesne plné radosti a zábavy. Koledovanie je tu teda dlhšie ako samotné Vianoce. V minulosti bolo súčasťou mnohých náboženských obradov. Vianočné koledy sú v podstate podmnožinou vianočnej hudby, zatiaľ čo koledovanie sa konkrétne vzťahuje na akt spievania vianočných piesní.

Vianočná koleda je známa aj ako noel — pieseň alebo hymna. Má jedinečný spoločný charakteristický zvuk založený na hudobných akordových vzoroch stredoveku. Mnohé obľúbené vianočné koledy vznikali ešte pred 20. storočím. V modernej dobe sa začali písať nové koledy. Niekoľko populárnych je napríklad O Little Town of Betlehem, Jingle Bells a Away in a Manger.

S motívom koledovania sa stretávame aj v mnohých známych vianočných príbehoch. Či už je to Vianočná koleda od Charlesa Dickensa alebo film Život je krásny.

Téme vianočného koledovania sa venovala aj redaktorka Karolína Janičíková. V téme na týždeň priblížila históriu koledovania vo svete aj na Slovensku, taktiež vysvetlila význam koledovania pre spoločnosť. V štvrtej časti predstavila projekt Dobrá novina neziskovej organizácie eRko. Na záver priblížila, ako vyzerá koledovanie vo svete.