Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

Deň boja za odstránenie násilia páchaného na ženách

25. novembra si pripomíname Deň boja za odstránenie násilia páchaného na ženách. V tento deň začínajú celosvetové aktivity v rámci kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách. Kampaň sa končí 10. decembra, na Medzinárodný deň ľudských práv. Cieľom každoročnej kampane je upozorniť na skutočnosť, že napriek dlhodobému úsiliu občianskej spoločnosti a medzinárodných aj národných inštitúcií je násilie páchané na ženách stále jednou z najrozšírenejších foriem porušovania ich ľudských práv a zásahu do ľudskej dôstojnosti.

Redaktorka Karolína Janičíková sa v tohtotýždňovej rubrike zameriava na tento celospoločenský problém. V téme priblížila mýty, ktoré sú spojené s týranými ženami, popisuje aj dopady týrania na psychiku žien, vysvetľuje, ako sa na túto problematiku pozerá právny systém  a vysvetľuje aj to, ako môžu ľudia pomôcť týraným ženám.