Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

Darcovstvo orgánov

14. februára neoslavujeme len sviatok všetkých zamilovaných. Tento deň patrí aj darcom orgánov.

Darovanie orgánov je  prejav mimoriadnej ľudskosti a bezhraničnej lásky k blížnemu. Potenciálnym darcom je každý z nás, kto počas života písomne neodmietol darovanie orgánov po smrti, ak je náš zdravotný stav a spôsob života pre darcovstvo orgánov prijateľný. Posúdenie je v kompetencii lekárov. Darcom orgánu môže byť človek žijúci alebo mŕtvy.

Darcovstvo podporuje aj Pápež Benedikt XVI, ktorý ho označil za „prejav lásky a skutočné svedectvom o súcite, ktorý sa dokáže pozerať za hranice života, aby mohol vždy zvíťaziť život. Príjemca orgánov by si mal byť vedomý hodnoty tohto gesta, ktoré je mu adresované. Hodnotu daru, ktorý presahuje len terapeutický rozmer. Dostáva totiž svedectvo lásky a odpoveďou naň by mala byť porovnateľná štedrosť, vďaka ktorej môže vzrastať kultúra daru a vďačnosti“.

Tejto téme sa venoval aj redaktorka Beáta Čúzyová v téme na týždeň.