Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

Background

Téma týždňa 18 – 30 rokov slobody

Lucia Furtáková

Udalosti z „Novembra ’89“ ovplyvnili všetky sféry života. O kultúre, jazyku a umení porozprávajú Jana Radošinská, Oľga Škvareninová a Lucia Škripcová.