Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!



107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

Tamasz Darasz z FMK UCM o neuromarketingu

Tamasz Darasz 4. októbra 2021

Počuli ste už o NEUROMARKETINGU?

Na pôde FMK UCM vybudovali moderné neuromarketingové laboratórium, vďaka ktorému dokážu hlbšie porozumieť vplyvu rôznych faktorov na spotrebiteľov. Tieto prístroje dokážu zaznamenať a zmerať rôzne životné funkcie či reakcie v okamihu ich vzniku ako následok na okolité vnemy – nielen spojené so zrakom, ale aj s ďalšími zmyslami, ako sú hmat, sluch, čuch alebo dokonca chuť. V podstate dokážu skúmať odozvu jednotlivca na akékoľvek video, obrázok alebo hudbu a pritom skúmať, kam sa pozerá a ako sa cíti. Viac o fungovaní, tohto laboratória a tejto technológii prišiel do rádia porozprávať doktorand FMK UCM, Tamasz Darasz.

Dobre ráno, Trnava!

Najlepšie rána sú s rádiom Aetter

Viac info