Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

Mesto Trnava vybuduje nové sociálne zariadenie pre seniorov

Napísal na 11. júla 2022

TRNAVA. Populácia starne aj v Trnave. Mesto tento problém rieši v predstihu, pre seniorov chce postaviť nové zariadenie sociálnych služieb

Slovensko patrí k najstarším krajinám v Európe. Trend starnutia populácie je nezvratný. Pokračovať bude aj v najbližších desaťročiach. Zmierniť by ho mohlo len zvýšenie pôrodnosti, tá však z roka na rok klesá. Týka sa to aj Trnavy. Finančná pomoc zo strany štátu, ktorá by umožnila väčšiemu počtu rodín postarať sa o svojich seniorov v ich domove, nie je dostatočná. Po miernom poklese počas pandémie bude záujem o umiestnenie seniorov v zariadeniach na území mesta znova stúpať.


Ich kapacita je v súčasnosti vzhľadom na počet žiadostí dostačujúca, ale už čoskoro sa situácia môže zmeniť. Mestská samospráva si uvedomuje, že tento problém musí riešiť v predstihu, preto chce vybudovať nové zariadenie na Narcisovej ulici vo Vajslovej doline.

„Európska únia reflektuje na fakt, že populácia starne. Aj pri tomto projekte chceme využiť externé zdroje a pokračovať tým v úspešnom čerpaní eurofondov,“ hovorí prednostka Mestského úradu v Trnave Katarína Koncošová. Uchádzači o finančné prostriedky z eurofondov musia splniť podmienku vybudovať takéto zariadenie v rámci mesta či obce, nie izolovať ho na ich okraji. Cieľom je integrovať seniorov do života v komunite.

Mesto chce vybudovať nové zariadenie na Narcisovej ulici vo Vajslovej doline. Zdroj: Facebook/ ZpSGoldenAge

Nové zariadenie sociálnych služieb pre seniorov s najväčšou pravdepodobnosťou vznikne na mieste terajšej materskej školy na Narcisovej. Tá má dve triedy, pričom mnoho detí dochádza z iných častí mesta. Výber lokality súvisí aj s faktom, že vo Vajslovej doline žijú prevažne starší obyvatelia. Prijímanie detí do tejto škôlky sa postupne utlmí, nové žiadosti pre deti z okolia by mali byť adresované materským školám na Jiráskovej, Maxima Gorkého a na Limbovej ulici.

Rodičia detí, ktoré momentálne túto škôlku navštevujú, sa nemusia obávať, že ich nebudú mať kde umiestniť. „Zatiaľ sme len v prípravnej fáze a prevádzka materskej školy bude fungovať v bežnom režime aj v školskom roku 2022/2023. Nové deti nebude prijímať až na posledný rok svojej činnosti. Rodičom aj zamestnancom ponúkneme miesta v iných materských školách,“ povedal vedúci odboru školstva, mládeže a športu mestského úradu Michal Špernoga.

Moderná budova

Nové zariadenie opatrovateľských služieb má poskytovať kompletnú starostlivosť tridsiatim klientom odkázaným na pomoc inej osoby. Seniorov umiestniav dvojlôžkových izbách s bezbariérovým sociálnym zariadením a klimatizáciou. MestoTrnava chce postaviť modernú budovu s aplikovanými „zelenými“, energeticky úspornými technológiiami a zariadeniami, ako sú napríklad vzduchotechnika a chladenie, tepelné čerpadlo, vegetačné strechy, vsakovanie dažďových vôd do podložia a podobne.

Úmyslom Mesta Trnavy je výstavba modernej budovy. Zdroj: dskatka.sk

O klientov sa bude starať desať zdravotných sestier, štyri opatrovateľky a jeden sociálny pracovník, prípravu stravy zabezpečí štvorčlenný personál a čistotu v dome dve upratovačky. V prípade potreby bez meškania klientom poskytnúť pomoc, nebude chýbať interný kamerový systém a signalizačné zariadenie na privolanie personálu. Samozrejmosťou bude aj pripojenie na internet.

Nesporným benefitom okrem moderného zariadenia a nových priestorov bude aj jeho komunitný charakter, ktorý podporí inklúziu ľudí s potrebou dlhodobej a paliatívnej starostlivosti.

Označené ako

Možnosti čitateľa

Zanechajte komentár

Váš email nebude publikovaný. Povinné polia sú označné *WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com