Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

Médiá strácajú rešpekt

Napísal na 27. marca 2013

SMOLENICE. Konferencia Megatrendy a médiá 2013 s podtitulom  „Kultivácia médií – možnosti a beriéry“ sa nezaobišla bez panelovej diskusie. Zúčastnili sa jej  známe osobnosti z oblasti médií: Júlia Kováčová, šéfredaktorka Nového času, Karel Hvížďala, novinár, dramatik a spisovateľ, generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu Miloš Mistrík a šéfredaktor Hospodárskych novín Peter Vavro. Celú diskusiu viedla a moderovala docentka Hana Pravdová.  

Kultivačný vplyv médií patrí medzi najdôležitejšie. Funkcie médií sa skúmajú z hľadiska hodnôt, životného štýlu a to sa prerýva do mediálnej reality,“ hovorí Pravdová. V panelovej diskusii rezonovala problematika pôsobenia médií ako kultúrnych inštitúcií, bariéry mediálnej produkcie a jej podpora na Slovensku a v Čechách. Symbolickú ľudskú kultúru definovalo viacero predstaviteľov. Najznámejšia teória hovorí o človeku, ktorý je zavesený v pavučinách, čo si sám uplietol. „Médiá sú kultúrne inštitúcie, pretože socializujú jednotlivcov“, dodáva Pravdová.

Názory na kultivačnú úroveň médií sa medzi diskutujúcimi odlišovali. „Ja som veľmi skeptický, čo sa týka vplyvu dnešných médií na verejnosť. Nároky u nás, v Českej republike, na médiá sú na jednej strane požehnané a na druhej nie sme schopní tú rolu médií zaradiť do historického kontextu tak, aby sme na nich nekládli prehnané nároky“, prezentoval svoj názor Karel Hvížďala. „Najlepší je novinár, ktorý má 20 rokov a zarába 20 tisíc mesačne. Nemôžeme sa  potom čudovať, že médiá strácajú rešpekt“, dodáva.

Verejnoprávne médiá na Slovensku majú na mediálnom trhu veľmi ťažké postavenie v porovnaní s tými komerčnými. Veľa sa od nich očakáva. „Médiá sú dynamická kategória. Za posledných desať rokov sa v televízii zmenilo úplne všetko – cez manažment, diváka, reklamný priestor… Podstatná vec je, že televízny priestor na Slovensku netvoria len slovenské televízie. Vyše 90 percent domácností u nás má 20 a viac zahraničných televíznych staníc. Najväčší deficit, ktorý  na toto všetko vplýva je obsahový. Nemáme rezervy v definícii pojmu verejnoprávnosť, ale v obsahu. Nemôžeme vysielať všetko to, čo vysielajú komerčné televízie“, hovorí Václav Mika, generálny riaditeľ RTVS. Pravdová  konštatuje, že aj bulvár kultivuje, ale osobitým spôsobom. „V súčasnosti čakáme od médií viac. Súhlasím, že Nový čas je v súčasnosti veľkým biznisom. Myslím si, že úroveň médií je daná ľuďmi, ktorí ju tvoria“, reaguje Júlia Kováčová, šéfredaktorka Nového času. Peter Vavro dopĺňa, že kultivácia médií súvisí hlavne s poctivým prístupom informovania ľudí. „Kultivačná funkcia – kultivovanie je nesmierne dôležité. Problémom v súčasnosti je skultúrňovanie médií, či už verejnoprávnych alebo komerčných. Avšak tá pôvodná podstata sa z nich vytráca. Stráca sa informačná hodnota – preberanie informácií médiami. Napríklad aj v prípade zábavy. Tá pôvodná stráca zmysel a premieta sa hlavne do ekonomického činiteľa, t. j. ako za každú cenu urobiť zo zábavy nástroj ekonomického zisku“, skonštatoval predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu Miloš Mistrík.

Hana Pravdová vstupuje do diskusie a tvrdí, že rozoznávame päť mediálnych filtrov – bariér. Sú nimi: vlastníctvo médií, reklama a inzercia, výber zdrojov, mediálne obsahy a spätná väzba. Zároveň vysloví otázku: „Ktorý činiteľ považujete v médiách za bariéru?“ Karel Hvížďala vyslovuje svoj názor, „že verejnoprávne médiá majú dve zásadné role. Sú jedinými médiami, ktoré obsluhujú čo najširší verejný priestor a nie sú naplnené inzerciou. Na druhej strane tvoria tzv. zjednocujúce rozhranie a prostredie. Bariéry sú v každom médiu odlišné. Bulvár je niečím viac, než len plátkom inzercie, zatiaľ čo verejnoprávne médiá sú ohrozované niekoľkými faktormi. Sú to jednak úsporné opatrenia, ktoré sú dosť drastické, marketing, a to, že nie sú zachované štandardy verejnoprávnosti ako napríklad v BBC. Tieto médiá sú viac menej parlamentné s priamymi zásahmi politických strán.“ Podľa Miku je „najväčším problémom televízie nastavenie vnútorných proporcií. Okrem všeobecných funkcií, ktorými sú zábava, informovanie a vzdelávanie je dôležité dodržiavať povinnosti, ktoré vymedzuje zákon o RTVS – vysielanie pre minority, menšiny a vysielanie športu. Práve šport je fenomén. Atraktívny, ale drahý, ktorý rozbije štruktúru TV na dva-tri mesiace.“ Šéfredaktor Hospodárskych novín: „Kvalitný obsah je najdôležitejší a my sa ho snažíme robiť poctivo.“

„Paneláková“ diskusia priniesla názory na problematiku bariér médií, kultivácie zo strany komerčných aj verejnoprávnych inštitúcií. K tomu, aby vôbec k nejakému posunu došlo je dôležité, aby to tak vnímala aj spoločnosť. Nie len kvalitní ľudia, motivácia či ekonomická stránka sú najčastejšie rezonujúce oblasti súčasnej doby. V printových médiách sa polemizuje o tom, či je správne poskytovať online obsah zadarmo. Spoločenská klíma, frustrácia dobrých novinárov, kvalitný obsah a jeho šírenie sú len malými časťami v mediálnom priestore, o ktorých sa tak často diskutuje.

Text: ZS, SM


Pokračovať v čítaní