Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

Krajskí poslanci schválili rozdelenie polmiliónového balíka na podporu regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

Napísal na 10. februára 2022

TRNAVA. Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja zasadlo po prvýkrát v tomto roku v stredu 9. februára. Hlavnou témou schôdze bola podpora regionálneho rozvoja dotáciami v objeme 500-tisíc eur. Poslanci sa tiež uzniesli na požiadavke na zvýšenie alokácie z nových eurofondov pre Trnavský kraj, respektíve na pridelení mimoriadnej kompenzácie.

„Výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na podporu regionálneho rozvoja a cestovného ruchu v objeme 500-tisíc eur sme vyhlásili v októbri minulého roka. Chceli sme totiž, aby sa podporené projekty mohli začať realizovať čo najskôr. Komisia zložená z poslancov a nezávislých odborníkov posudzovala 41 nominovaných zámerov v celkovej hodnote až 1,2 milióna eur. Úspešných sa napokon stalo 17 najlepších z nich, a to pri dodržaní regionálnej proporcionality,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že prostredníctvom takýchto výziev rozdelila župa až 1,5 milióna eur medzi miestne akčné skupiny, oblastné organizácie cestovného ruchu či občianske združenia.

TTSK: zasadnutie krajských poslancov

Medzi podporenými projektami je revitalizácia hospodárskeho objektu pri Kačenárni z roku 1749, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou a nachádza sa v Kopčanoch na Záhorí. S finančnou podporou župy budú zrealizované napríklad aj projekty na obnovu lesnej železnice pri zrúcanine kláštora Katarínka pri obci Dobrá Voda alebo propagáciu architektúry Domu umenia v Piešťanoch od Ferdinanda Milučkého. V gaštanovom lesoparku nad obcou Dolná Krupá vznikne jedinečná prírodná sauna a v Tomášikove v okrese Galanta zas pribudne požičovňa kanoe a bicyklov, ktorými bude možné objavovať malebné zákutia Malého Dunaja. Kvalitu projektov hodnotila komisia zložená aj z odborníkov v oblasti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu.

Na základe rozhodnutia poslancov župa preberie do svojho majetku aj časti nového kruhového objazdu na križovatke Veľkoblahovskej cesty a Czibókovej ulice v Dunajskej Strede. Ten bol dokončený minulý rok aj s finančnou podporou kraja.

Krajskí poslanci odobrili aj spolufinancovanie projektu zameraného na cezhraničnú výmenu skúseností medzi zamestnancami Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb pre dospelých v Seredi a Domova pre seniorov v juhomoravských Sokolniciach.

TTSK: zasadnutie krajských poslancov

Župní poslanci prijali na vedomie informácie o aktivitách Zastúpenia TTSK v Bruseli a neziskovej organizácie KIRA, krajskej inovačnej rozvojovej agentúry, za predchádzajúci rok. Podobná rekapitulačná informácia sa týkala aj očkovania proti ochoreniu Covid-19, ktoré župa zabezpečuje od februára 2021. Za takmer rok podala takmer 340-tisíc dávok vo svojich veľkokapacitných očkovacích centrách a ďalších viac ako 33-tisíc dávok prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby v obciach, domácnostiach imobilných obyvateľov, nákupných centrách, stredných školách, univerzitách či veľkých firmách.

K informácií o príprave župy na čerpanie eurofondov v programovom období 2021-2027 prijali poslanci uznesenie, v ktorom vyjadrujú nesúhlas s avizovanou alokáciou pre Trnavský kraj, ktorý podľa metodiky Európskej komisie patrí medzi sedem menej rozvinutých.

„Nestotožňujeme sa s metodikou ministerstva regionálneho rozvoja. Jeho kritériá skresľujú obraz rozvinutosti kraja a absolútne nezohľadňujú potreby našich obyvateľov. Práve naopak, mám pocit, že sme trestaní za zvýšenú mieru ekonomickej aktivity. Avšak táto sa neprejavuje na výške našich daňových príjmov, ktoré nepostačujú na komplexnú modernizáciu stredoškolskej infraštruktúry, rekonštrukcií regionálnych ciest a mostov, či rozvoja špecializovaných sociálnych služieb. Preto požadujeme mimoriadnu kompenzáciu pre Trnavský kraj,“ uzavrel župan Viskupič.

Zdroj: TS


Možnosti čitateľa

Zanechajte komentár