Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

Každý úspech študentov je i úspechom univerzity

Napísal na 16. novembra 2020

Čo pre mňa znamená, že ako jediná univerzita na Slovensku máme vlastné rádio s vlastnou frekvenciou?

Predovšetkým to, že máme mimoriadnych študentov, ktorí pod vedením mimoriadnych pedagógov dokážu všetko, čo budú chcieť.

Každý úspech študentov je i úspechom univerzity, ktorá sa snaží podporovať, či už finančne, alebo iným spôsobom (poskytnutím priestorov, zakúpením vybavenia), všetky aktivity, ktoré  študenti vykonávajú i mimo štúdia. 

Od nástupu do funkcie rektora som sa vždy snažil konať v duchu hesla – Dajme študentovi, čo mu patrí. Vybudovali sme niekoľko študentských oddychových zón, opravili a revitalizovali sme izby študentského domova, podporujeme športové a kultúrne aktivity všetkými dostupnými cestami. Som rád, že i týmto spôsobom sa zúročí naše úsilie o vybudovanie kvalitného zvukového štúdia a tiež úsilie pedagógov na fakulte, pripraviť kvalitných rozhlasových moderátorov a redaktorov. Teraz môžu otestovať, či sa im toto úsilie podarilo – a to  priamo vo vysielaní na štátnej  FM frekvencii.

Študentské rádio Aetter má za sebou úspešnú, takmer 10 ročnú históriu, a začína písať nové kapitoly, ktoré isto prispejú k zviditeľneniu nielen materskej Fakulty masmediálnej komunikácie, ale i celej Univerzity sv. Cyrila a Metoda. Teší ma, že takýmto spôsobom študenti preveria získané teoretické vedomosti a že v skutočnom mediálnom priestore sa presadia.

Verím, že sa novému rádiu v éteri bude dariť.

Blahoželám všetkým, ktorí sa pričinili o tento úspech a prajem Vám i nám všetkým úspešný štart, vytrvalosť, dobré nápady a predovšetkým…verných poslucháčov.

Prof. Ing. Roman Boča, DrSc. sa dlhodobo venoval kvantovej chémii koordinačných zlúčenín. Doktorskú dizertačnú prácu obhájil ako 37 ročný a za profesora chémie bol vymenovaný vo veku 43 rokov. Považuje sa za priekopníka kvantovej chémie koordinačných zlúčenín na Slovensku vrátane príslušného softvéru, ktorý bol globálne distribuovaný cez Quantum Chemistry Program Exchange – USA.


Možnosti čitateľa

Zanechajte komentár