Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

DANA PETRANOVÁ: ,,Vyjadrenie, že FMK je kokteil profesionality a ľudskosti, ma dojalo.“

Napísal na 8. novembra 2016

14964208_10207438773347540_1697756415_oJe jednou z prvých absolventov našej alma mater – Fakulty masmediálnej komunikácie. Okrem toho študovala aj na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre či na Masarykovej univerzite v Brne. Srdcom však zostala navždy madžentová, keďže od roku 2010 (už druhé funkčné obdobie) zastáva pozíciu dekanky FMK UCM – doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.

V dňoch 8.-9.11. sa tento rok stretávame na už 13. ročníku konferencie s názvom Marketing Identity na Smolenickom zámku. Jesenný podtitul Brands we love – značky, ktoré milujeme prilákal hostí z domácej pôdy, ale i zo zahraničia.

Brand I love – I love FMK 

Hneď v úvode celej konferencie privítala pani dekanka všetkých účastníkov naozaj trefným a miestami dojemným príhovorom. Pre mnohých študentov je motivujúce vidieť, že ten, kto stojí na čele našej fakulty ku všetkému pristupuje s optimizmom, nadhľadom a miestami s nasadenými maždentovými okuliarmi. Z jej dopoludňajšieho príhovoru v hlavnej sále bolo zrejmé, že hrdo stojí na čele fakulty, ktorá tento akademický rok spolu s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave oslávi svoje 20. narodeniny. Ako sama tvrdí: ,,Našu fakultu od tých ostatných odlišuje najmä originalita, súdržnosť a vzájomná podpora.“ 

14976064_10207438773587546_759474264_o

#fmkpeople sa nezaprú už od prvého roka nástupu na našu fakultu. Pani dekanka anonymne citovala optimistické vyjadrenia študentov z dotazníkov, ktoré sa k nej dostali. Pri otázke: ,,Čo sa im na štúdiu na FMK UCM páči?“ Dostala mnoho, podľa jej slov, príjemných odpovedí: ,,Tak napríklad – píšete tu, na FMK, zrozumiteľné učebnice. Vaši pedagógovia sa k nám správajú milo, máte tu rádio Aetter, a tak ďalej…“

Pani dekanka zároveň v príhovore s vďakou spomenula, že ju nesmierne tešia všetci študenti, doktorandi či kolegovia našej fakulty.

14975928_10207445059427703_1430625166_o

Občas sa nestíha čudovať nad tým, koľko dobrovoľných činov majú ľudia z FMK ,,na krku“, no na druhej strane ju veľmi teší, keď ide po budove a všimne si, že „akási“ ročníková skupina si založila gmail: milujemeFMK@gmail.com.

14975734_10207445059267699_902877843_o

,,Skutočne si cením nadšenie svojich mladých kolegov, ktorí neustále prichádzajú s originálnymi nápadmi a projektami v prospech školy. Keď vidím to ich absolútne nadšenie a horlivosť očiach, nedokážem im povedať, že nie,“ dodala v príhovore dekanka.

Ešte pred samotnou konferenciou posielala svojim kolegom krátky e-mail, aby sa v jednoduchosti vyjadrili, prečo majú našu fakultu radi. ,,Niektoré vyjadrenia ma posilnili, v iných prípadoch aj dojali.“ Tu sme vybrali tie najlepšie:

…neustále napredovanie a príležitosti,

…sú to naši študenti,

…kolegovia sú mojimi priateľmi,

… FMK je kokteil profesionality a ľudskosti…

Vo väčšine vyjadrení dominovalo, že FMK je rodina, na ktorú sa dá spoľahnúť a pomôže vždy, keď je to potrebné.

Na záver iba dodala, že jej láska k našej fakulte a k ľuďom okolo sa nedá zadržať iba za bránami Trnavy, a že to občas chtiac-nechtiac prenáša aj do domácnosti. 🙂

15033988_10207445059227698_1058896658_oAudio: Petra Pupalová

Foto: Ján Proner, Martin Vanko