Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

Architektonická štúdia predstaví novú podobu ihriska na Teodora Tekela a Juraja Slottu

Napísal na 13. januára 2023

TRNAVA. Mesto Trnava pripravuje revitalizáciu športového ihriska na Ulici Teodora Tekela a Ulici Juraja Slottu. K projektu vypracovali architektonická štúdia, ktorú verejnosti predstavia v utorok 17.  januára 2023 o 18.00 h. Verejné stretnutie sa uskutoční v spoločenskej miestnosti Denného centra seniorov v budove Strediska sociálnej starostlivosti na Ulici V. Clementisa 51. Prítomní budú projektanti a odborní zamestnanci mestského úradu.

Plán riešeného územia. Zdroj: TS

Nové, moderné multifunkčné športové ihrisko vznikne na pôvodne asfaltovom ihrisku medzi ulicami T. Tekela a J. Slottu, ktoré je už zastaralé. Po zrekonštruovaní bude slúžiť na viacero druhov športov – napríklad na rekreačný futbal, streetball alebo nohejbal a bude doplnené o workoutové prvky a plochu na petang. Umožní rozvíjať športové zručnosti u mladších ročníkov, priestor na aktívne trávenie voľného času tu však nájdu všetky vekové kategórie.

V rámci projektu zrekonštruujú aj prístupové chodníky z vodopriepustných povrchov. Ihrisko oplotia a kvôli bezpečnosti areálu bude v území riešená aj príprava na kamerový systém. Okolie ihriska doplnia stojanmi na bicykle, lavičkami, pitnou fontánkou a odpadkovými košmi. Celková rozloha riešeného územia je 1 875 m2.

Budúca podoba ihriska

Zdroj: Tlačová správa


Možnosti čitateľa
  1. quakape   On   6. marca 2023 at 8:01

    azithromycin 500 Because this supplement only contains cinnamon, it may work well for some people and can high blood sugar cause chf to worsen not at all for can high blood sugar cause chf to worsen Normal Blood Sugar Levels For Adults others

Zanechajte komentár

Váš email nebude publikovaný.