Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

Alkoholizmus u Slovákov vnímame ako súčasť bežného života

Napísal na 1. decembra 2023

Z nevinných tradícií nášho národa sa stal problém mladých ľudí. Alkoholizmus u Slovákov si všímajú už ako deti.

Alkohol je v dnešnej dobe neodmysliteľnou súčasťou bežného života. Dopomáha ľuďom k otvorenosti či zábave a prítomný je aj pri oslavách rôznych úspechov. Mnoho mladých ľudí si však začalo všímať problémy týkajúce sa pravidelnej konzumácie destilátov.

Od detstva vnímame prípitky či jedno malé pivo ako bežnú súčasť života dospelých. Neuvedomujeme si však, že tento životný štýl má negatívny dopad na spoločnosť. U detí jeho konzumácia môže spôsobiť problémy v učení a taktiež psychické poruchy v neskoršom veku. Známe je aj množstvo ochorení prichádzajúcich s alkoholom, ako sú napríklad cirhóza pečene či narušenie nervovej sústavy. Keď sa však pozrieme bližšie na štatistiky, vidíme celkový dopad týchto naoko nevinných tradícií.

Alkohol na Slovensku
Prehľad respondentov a ich odpovedí. Zdroj: Lenka Kubáňová

Konzumácia alkoholu počas dospievania

V ankete, ktorú sme realizovali v období po pandémii COVID-19 v rámci stredoškolskej odbornej činnosti, sme sa pýtali 40-tich respondentov zo školy a taktiež aj z rodiny na otázky týkajúce sa značky destilátu a pravidelnosti pitia.

Odpovede jasne poukazujú na negatívny vplyv všadeprítomného alkoholu najmä v čase dospievania. Môžeme si všimnúť veľmi nízky vek

pri prvej skúsenosti s alkoholom a taktiež jeho častú konzumáciu. Najnižší vek prvej skúsenosti s pitím, ktorý sme v našej ankete zaznamenali, bol šesť rokov. Zistili sme, že muži konzumujú destiláty viac a taktiež častejšie, ako ženy, no rozdiel bol veľmi malý.

alkoholizmus na Slovensku
Graf zobrazuje vek, v ktorom respondenti a respondentky začali piť alkohol. Zdroj: Lenka Kubáňová

Prvú skúsenosť s alkoholom majú ľudia v priemere okolo 14-teho roku života. V tomto prieskume sme neakceptovali prvú skúsenosť s alkoholom v zmysle prípitku, ale zamerali sme sa na celkový zámer opýtaných, ktorého cieľom bolo vyskúšať účinky destilátov. Taktiež sa však našli ľudia, ktorí alkohol vyskúšali ešte keď navštevovali prvý stupeň základnej školy. Zarážajúce je, ako málo z opýtaných vyskúšalo alkohol až po dovŕšení 18 rokov.

alkoholizmus na Slovensku
Graf obľúbenej značky alkoholu opýtaných. Zdroj: Lenka Kubáňová

Obľúbený alkohol Slovákov

Pokiaľ ide o druh alkoholu, najviac preferovaný je biely alkohol, konkrétne značky Koniferum a Nicolaus vodka. Ďalej sa však umiestnili nápoje, ako Jägermeister či Capitan Morgan. Môžeme si všimnúť, že v rebríčku prevláda tvrdý alkohol, čiže alkohol pohybujúci sa okolo 40%. Víno a iné šumivé nápoje sa umiestnili len vo veľmi malom počte.

Môžeme teda povedať, že alkoholizmus u Slovákov je problémom. V dnešnej dobe existuje už množstvo organizácií, ktoré bojujú proti alkoholizmu. Taktiež si veľa mladých ľudí všíma negatívne dopady a mnohí sa neboja verejne vyjadrovať k tejto téme. Dôležité je, že sa šíri povedomie o problematike a ľudia sú otvorení k zmenám.

Ak máte pocit, že vy alebo vaši blízki potrebujete pomoc, môžete sa obrátiť na tieto linky pomoci: IPčko alebo Linka dôvery Nezábudka