Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

Aktivitou k úspechu

Napísal na 29. októbra 2013

Vysoká škola – miesto, kde človek strávi 3 až 5 rokov nadobúdaním teoretických informácií  s vidinou lepšej práce v budúcnosti. Vyššie vzdelanie však ešte nemusí automaticky znamenať dobré, či ľahko získané zamestnanie. Veľa mladých absolventov má síce dostatočné teoretické znalosti, ale minimum z nich má aj nejakú prax. Práve praktické skúsenosti sú v súčasnosti na nezaplatenie. Je však ťažké sa k nim dostať. Každý zamestnávateľ vyžaduje prax, ale málokto ju aj poskytuje. Toto by mala zmeniť nezisková organizácia s názvom AZU.

AZU alebo „Aktivita zvyšuje úspech“ je národný rozvojový projekt, ktorého cieľom je zapojiť študentov do rôznych online aktivít či workshopov vedených ľuďmi z praxe. Študenti tak budú mať možnosť stretnúť sa s reálnym fungovaním spoločností a ich lídrami, čo im neskôr pomôže efektívnejšie sa začleniť do pracovného procesu. Na druhej strane zamestnávatelia takto získajú kvalitne pripravených absolventov, na formovaní ktorých sa môžu aktívne podieľať. Všetky tieto aktivity bude medzi vysokými školami a firmami zabezpečovať univerzitný koordinátor.

azu_2

Základom programu je 5 druhov činností vytvárajúcich komplex vedomostí, ktoré študentovi umožnia rozvoj jeho schopností a zvýšia tak jeho šancu na úspech po ukončení štúdia. Tieto činnosti sú navzájom prepojené  vďaka internetovému systému AZU, ktorý sleduje a zaznamenáva aktivity registrovaných študentov. Ponúka priestor na vytvorenie vlastného profilu, zabezpečuje objektívne hodnotenie a motivuje stále napredovať. Okrem online fungovania sa budú organizovať pravidelne každý semester 2 bloky prednášok alebo workshopov z piatich oblastí, kde budú študenti pod dohľadom profesionálnych trénerov zlepšovať svoje „soft skills“. Cieľom prvej oblasti s názvom Spoznaj sám seba bude odhaliť svoje schopnosti a objaviť smer, ktorým sa má študent ďalej rozvíjať. Ďalšia oblasť Kreatívne dielne má zdokonaliť stránky projektu zamerané na pracovný trh a to, ako presadiť myšlienku vlastného projektu. Nasleduje Mentoring, kde dochádza ku konfrontácií s praxou. Naň nadväzuje Overenie – teda uplatnenie nadobudnutých skúseností v prostredí firmy. V tejto oblasti budú mať študenti možnosť vyskúšať si realizáciu projektov. A nakoniec Rozhodnutie, pri ktorom si študent má uvedomiť, či sa chce vydať smerom zamestnanca alebo podnikateľa.

Firmy zapojené do tohto projektu budú mať možnosť spolupráce na osobnostnom a profesijnom rozvoji študentov viacerých univerzít. Zapájaním ich do svojich projektov, sledovaním ich vývoja, poskytnutím stáže, alebo pracovnej ponuky môžu získať:

  • Výborný marketingový a komunikačný kanál prostredníctvom propagácie podujatí a projektov
  • Recruiting kanál – profesionálny nábor a výber členov tímu pre svoje projekty a podujatia
  • Možnosť outsorcingu – kvalitne vypracované projekty v rôznych formách a podpora pre vypracovanie špecifických častí projektov
  • Získanie profesionálneho vyhodnotenia zrealizovaných projektov zahŕňajúce komplexné štatistiky a analýzy
  • Interaktívne CV a ďalšie doplnkové služby
  • Využívanie AZU siete -široká sieť študentských organizácií – firmy, neziskové organizácie, inštitúcie formálneho a neformálneho vzdelávania a iné organizácie, špecifické časopisy a magazíny, PR partneri

azu_6Organizácia AZU vznikla s podporou  Študentskej rady vysokých škôl a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V súčasnosti s ňou spolupracuje päť slovenských univerzít, a to : Slovenská technická univerzita v Brative, Univerzita Komenského v Bratislave, Žilinská univerzita v Žiline, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Ak Vás projekt zaujal a chcete sa stať jeho súčasťou, kontaktujte AZU ešte dnes. Viac informácií nájdete na ich oficiálnej stránke.

Text : KP, foto a obrázky : archív AZU