Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

Aj UCM bude mať konečne aulu!

Napísal na 17. decembra 2012

TRNAVA. Myšlienka vybudovania auly pre našu univerzitu, je stará už viac ako desať rokov. Terajší plán, je postaviť ju na Bučianskej ceste, kde už sídli Fakulta sociálnych vied a časť rektorátu. Prvotne sa táto budova v roku 2002 mala využívať ako detský domov.

„Cieľom aktivity je prístavba veľkokapacitných priestorov, a to malej a veľkej auly k budove Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave nachádzajúcej sa na Bučianskej ceste. Okrem stavebných činností a prác je súčasťou aktivity projektu i vybudovanie technologického zázemia interiéru spočívajúce hlavne v realizácii tlmočníckeho a kamerového systému, systému videoprojekcie a riadenia a kamerového systému pre konferenčné účely.“ vyjadrila sa Ing. Viera Polášová, projektový manažér.

UCM na prístavbu auly schválila finančné prostriedky i Vláda SR v rámci priorít verejných prác, avšak finančná kríza neumožnila túto akciu zrealizovať. V súčasnosti sa našej univerzite podarilo získať finančné prostriedky v Operačnom programe Výskum a vývoj a celková suma tohto projektu sa pohybuje okolo 3 850 000 EUR.

Predpokladaná kapacita veľkej auly je cca 402 miest a malej auly 96 miest. Pokúsime sa pre vás už čoskoro získať vizualizáciu objektu a budeme sa snažiť o okamžité zverejnenie.

A tak nám nezostáva nič iné, len dúfať, že do marca 2015 sa budeme môcť vzdelávať v nových priestoroch na Bučianskej.

Aké auly majú iné Univerzity?


Aula Univerzity Komenského v Bratislave

Aula Ekonomickej Univerzity v Bratislave

Aula MTF v Trnave

 Text:Lenka Ďurišová ;Foto: Ilustračné