Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

Background

Téma týždňa 18. marca 2019

Lucia Furtáková

Marec sa ako mesiac knihy oslavuje už od roku 1955, kedy ho v bývalom Československu vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu Havačského. Cieľ bol naozaj jednoduchý – chceli tak podporiť záujem o knihy.